NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Středa 28. 2. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Xella
Xella
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Forest park hotel
Forest park hotel
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Datart
Datart
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
500 Kč pro Vás
500 Kč pro Vás
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi

TWITTER @nospcr

Povinné očkování z pohledu zákona o služebním poměru

Podle § 92 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních  sborů, je příslušník povinen dbát, umožňují-li to podmínky výkonu služby, o vlastní bezpečnost a ochranu zdraví, i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání nebo opomenutí konání při výkonu služby. Příslušník je, kromě jiného,  povinen podrobovat se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetřením a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy.

 

 

Tímto zvláštním předpisem je zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho prováděcí předpis – vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. V důvodové zprávě k novele vyhlášky je uvedeno: S ohledem na výše popisované charakteristiky vývoje epidemiologické situace, na základě dosavadních zkušeností týkajících se percepce očkování proti covid-19 obyvateli České republiky, kdy stále přetrvává vysoký podíl osob nejevících ochotu nechat se oočkovat, či osob odmítajících vakcinaci proti covid-19 v absolutním smyslu slova a s přihlédnutím k jednoznačně prokázaným benefitům dané vakcinace, která velmi efektivně limituje počty nemocných s vážnými klinickými průběhy a počty pacientů s letálním průběhem nákazy, je navrhováno začlenit do rámce povinného očkování podle vyhlášky nově taktéž očkování proti covid-19 tak, že budou do pravidelného očkování proti covid-19 zařazeny všechny osoby ve věku 60 let a starší.

 

Dále je navrhováno začlenit do rámce zvláštního očkování vakcinaci vybraných profesních skupin, které jsou nezbytné pro zabezpečení základních funkcí státu a jejich činnost je specificky zaměřena na zajištění bezpečnosti obyvatel, ochrany jejich zdraví a sociálních potřeb. Vzhledem k tomuto specifickému zaměření a s přihlédnutím k vyšší frekvenci sociálních kontaktů vybraných profesní skupin, je v zájmu zachování kontinuity výkonu jimi vykonávaných činností nezbytné, aby se na tyto skupiny vztahoval režim povinného očkování vymezeného návrhem vyhlášky.

 

Zvláštní očkování proti onemocnění covid-19 je tak navrhováno u pracovníků následujících profesí:

− osoby poskytující zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb,

− osoby poskytující sociální služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb,

− osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání,

− příslušníci Policie České republiky,

− celníci,

− příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky,

− vojáci v činné službě,

− příslušníci nebo zaměstnanci Vězeňské služby České republiky,

− příslušníci zpravodajských služeb.

 

Pokud by bylo skutečně stanoveno povinné očkování, mohl by to být důvod pro propuštění. V § 92 odst. 3 písm. g) zákona o služebním poměru je stanovena povinnost se podrobit očkování, pokud tak stanoví zvláštní zákon. V témže ustanovení je také stanovena povinnost se podrobit psychologickému vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti ke službě. Existuje judikát, který odsouhlasil postup služebního funkcionáře, který propustil příslušníka poté, co mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti za nepodrobení se tomuto vyšetření. Analogie se tudíž nabízí.

 

 

Sílíme obavu vyjádřenou policejním prezidentem, že by přijetí této vyhlášky vedlo k další vlně odchodů příslušníků policie (ale lze předpokládat i dalších bezpečnostních sborů) ze služebního poměru, a to v situaci, kdy jsou bezpečnostní sbory natolik oslabeny personální nedostatečností, že je ohroženo plnění jejich základních úkolů – ochrana životů a majetku občanů.

 

 

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky proto zásadně nesouhlasí s návrhem vyhlášky zavádějícím povinné očkování příslušníků.

JUDr. Petr Tomek

člen předsednictva NOS PČR

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.