VETE RÁNI

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Alza
Alza
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Datart
Datart
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
Alza
Alza
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Forest park hotel
Forest park hotel
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum

Povinné očkování z pohledu zákona o služebním poměru

Podle § 92 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních  sborů, je příslušník povinen dbát, umožňují-li to podmínky výkonu služby, o vlastní bezpečnost a ochranu zdraví, i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání nebo opomenutí konání při výkonu služby. Příslušník je, kromě jiného,  povinen podrobovat se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetřením a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy.

 

 

Tímto zvláštním předpisem je zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho prováděcí předpis – vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. V důvodové zprávě k novele vyhlášky je uvedeno: S ohledem na výše popisované charakteristiky vývoje epidemiologické situace, na základě dosavadních zkušeností týkajících se percepce očkování proti covid-19 obyvateli České republiky, kdy stále přetrvává vysoký podíl osob nejevících ochotu nechat se oočkovat, či osob odmítajících vakcinaci proti covid-19 v absolutním smyslu slova a s přihlédnutím k jednoznačně prokázaným benefitům dané vakcinace, která velmi efektivně limituje počty nemocných s vážnými klinickými průběhy a počty pacientů s letálním průběhem nákazy, je navrhováno začlenit do rámce povinného očkování podle vyhlášky nově taktéž očkování proti covid-19 tak, že budou do pravidelného očkování proti covid-19 zařazeny všechny osoby ve věku 60 let a starší.

 

Dále je navrhováno začlenit do rámce zvláštního očkování vakcinaci vybraných profesních skupin, které jsou nezbytné pro zabezpečení základních funkcí státu a jejich činnost je specificky zaměřena na zajištění bezpečnosti obyvatel, ochrany jejich zdraví a sociálních potřeb. Vzhledem k tomuto specifickému zaměření a s přihlédnutím k vyšší frekvenci sociálních kontaktů vybraných profesní skupin, je v zájmu zachování kontinuity výkonu jimi vykonávaných činností nezbytné, aby se na tyto skupiny vztahoval režim povinného očkování vymezeného návrhem vyhlášky.

 

Zvláštní očkování proti onemocnění covid-19 je tak navrhováno u pracovníků následujících profesí:

− osoby poskytující zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb,

− osoby poskytující sociální služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb,

− osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání,

− příslušníci Policie České republiky,

− celníci,

− příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky,

− vojáci v činné službě,

− příslušníci nebo zaměstnanci Vězeňské služby České republiky,

− příslušníci zpravodajských služeb.

 

Pokud by bylo skutečně stanoveno povinné očkování, mohl by to být důvod pro propuštění. V § 92 odst. 3 písm. g) zákona o služebním poměru je stanovena povinnost se podrobit očkování, pokud tak stanoví zvláštní zákon. V témže ustanovení je také stanovena povinnost se podrobit psychologickému vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti ke službě. Existuje judikát, který odsouhlasil postup služebního funkcionáře, který propustil příslušníka poté, co mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti za nepodrobení se tomuto vyšetření. Analogie se tudíž nabízí.

 

 

Sílíme obavu vyjádřenou policejním prezidentem, že by přijetí této vyhlášky vedlo k další vlně odchodů příslušníků policie (ale lze předpokládat i dalších bezpečnostních sborů) ze služebního poměru, a to v situaci, kdy jsou bezpečnostní sbory natolik oslabeny personální nedostatečností, že je ohroženo plnění jejich základních úkolů – ochrana životů a majetku občanů.

 

 

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky proto zásadně nesouhlasí s návrhem vyhlášky zavádějícím povinné očkování příslušníků.

JUDr. Petr Tomek

člen předsednictva NOS PČR

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem