Předpis o poskytování příspěvku na organizovanou rekreaci dětí

11. Sjezd NOS PČR schválil Předpis o poskytování příspěvku na organizovanou rekreaci dětí s účinností od 1. 12. 2018

Příspěvek na organizovanou rekreaci dětí (dále jen „příspěvek“), lze poskytnout
a) základní organizaci na pořádání rekreace dětí členů,
b) členovi na účast dítěte na organizované rekreaci, kterou se rozumí např. pobyt dítěte v letním dětském táboře, na ozdravném pobytu a ve škole v přírodě.

Výše příspěvku členovi činí nejvýše
a) 1 000 Kč v případě účasti dítěte na rekreaci pořádané NOS PČR nebo základní organizací,
b) 500 Kč v případě účasti dítěte na rekreaci pořádané jiným subjektem.

Novou verzi žádosti o příspěvek na organizovanou rekreaci dítěte naleznete zde.