Předvánoční setkání policejních veteránů NOS v Hradci Králové

V úterý 27. listopadu 2018 se v policejním klubu Na Hradě v Hradci Králové uskutečnilo další  tradiční setkání policejních veteránů, sdružených při základní organizaci krajského policejního ředitelství Královéhradeckého kraje. Pro tři desítky policejních veteránů a hosty  bylo připraveno  příjemné posezení i dobré občerstvení. Všechny přítomné pozdravil předseda republikového výboru veteránů NOS Jirka Mergl. Ve svém vystoupení seznámil přítomné veterány s činností policejních veteránů NOS v regionech, akcemi celorepublikového významu a pohovořil rovněž o plánech pro rok 2019. Podal i  informace o činnosti a aktuální situaci v Nezávislém odborovém svazu Policie ČR. Hovořilo se i o jednáních k úpravě statusu veteránů bezpečnostních sborů a zabezpečení lepší péče o ně včetně možných benefitů. Setkání se zúčastnil i zástupce spolku Veterán Policie ČR v regionu Jaroslav Belatka.  V příjemné atmosféře,   vzpomínkách na aktivní policejní službu,  historkách a příbězích  ze služby, setrvali veteráni v policejním klubu Na Hradě až do večerních hodin. Při loučení pak zněla upřímná přání k prožití pohodových a klidných vánočních svátků a pevného zdraví v novém roce 2019 ale i zájem zúčastnit se dalších podobných setkání, kterými se mohou bývalí policisté a zaměstnanci Policie ČR alespoň na chvíli vrátit mezi své kolegy.