Předvánoční setkání veteránů v Hradci Králové

Stalo se již tradicí, že před koncem každého roku v předvánočním období se policejní veteráni, sdružení při základní organizaci NOS PČR Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, setkávají v klubu Na Hradě v Hradci Králové. Nejinak tomu bylo i letos ve čtvrtek 26. listopadu. Na letošní setkání dorazilo celkem 27 členů.

Hostem  setkání byl i republikový koordinátor policejních veteránů NOS PČR Josef Votýpka, který do programu přispěl přiblížením činnosti veteránů napříč republikou, zejména pak  informacemi o přípravách a organizaci celostátních setkání veteránů  v Plzni a v Českých Budějovicích. Přidal i další zajímavé postřehy ze života odborové organizace a pohovořil i o možnostech, výhodách  a benefitech, které odborová organizace nabízí pro své členy i veterány.

Hlavní částí programu bylo ale přátelské setkávání, povídání  o zážitcích ze služby i z osobního života a vzpomínání na léta, prožitá v policejních řadách. K příjemné a přátelské atmosféře přispělo i malé občerstvení studené kuchyně a samozřejmě i výborné a správně chlazené nápoje. Po několika hodinách se přítomní rozcházeli s přáním  radostných vánoc a pevného zdraví v novém roce. Jednotným přáním a záměrem všech přítomných jsou i další podobné a stejné příjemné akce i v příštím roce.

Zpracoval: Jan Dvořák

Krajský koordinátor policejních veteránů NOS PČR

Královéhradeckého kraje