K dispozici bylo i vybavení pro sportovní aktivity. Mimoplzeňští účastníci měli zajištěno ubytování na ubytovně Krajského ředitelství PČR Plzeň. Celkem se sešlo 130 policejních veteránů z celé republiky.Každýúčastník obdržel pamětní list a tričko s logem setkání.Kdo měl zájem, mohl  si zdarma vzít časopisy Sudoku a Křížovky od vydavatele BURDA s.r.o. Praha, ředitele Ondřeje Pfeifera. Účastníci setkání si mohli zakoupit kalendář NOS PČR na rok 2016.

Program tradičně zahájil celostátní koordinátor veteránů NOS PČR kolega Josef Votýpka a seznámil přítomné s činností odborů. Zároveň kladně hodnotil zvýšenou aktivitu veteránů při pořádání akcí v celé republice. Informaci o programu setkání podal předseda pořádající ZO NOS PČR č. 2 při KŘP Plzeňského kraje Ing. Petr Fiala.

Za NOS PČR se dostavil první místopředseda Ing. Alexander Burda a Ing. Hana Koželuhová, která má policejní veterány v gesci. Hovořila o možnostech a nabídkách mobilních operátorů O2, T-Mobile a stavu veteránské členské základny. Dále byla přítomna předsedkyně KR Plzeňského kraje Zdeňka Čechurová. S pořadatelskou službou pomáhali předseda ZO při cizinecké policii Plzeň Ing. Mgr. Jaroslav Kopecký a předseda ZO č. 4 Plzeň-venkov Jiří Pech. Ozvučení akce opět zajistil kolega Karel Vacek.

Po skončení oficiálního programu začaly sportovní soutěže. Největší zájem byl o bowling, přihlásilo se 36 hráčů, karty-prší hrálo 16 hráčů a šipek se zúčastnilo 15 hráčů.Kdo právě nesportoval, věnoval se nesoutěžním aktivitám, např. luštění sudoku, stolnímu fotbálku, kulečníku, konzumaci a hodnocení plzeňského piva a hlavně „pokecu“ s veterány z celé republiky.

K obědu byla podávána knedlíčková polévka a plzeňský guláš. Po obědě se pokračovalo v soutěžích a diskuzích. K pivnici byl přistaven autobus poskytnutý Krajským ředitelstvím PČR Plzeň, který zájemce z řad veteránů odvezl na prohlídku historického středu Plzně. Doprovod a fundovanou přednášku o městě provedli veteráni Pavel Žákovec a Irena Hurtová. Pak čekala všechny odpolední svačinka  – plzeňské pikantní speciality (domácí zabijačková tlačenka s cibulí a lahůdkový nakládaný hermelín).

Po dokončení sportovních klání byly vyhlášeny výsledky:

Bowling: 1. místo – Nevyjel Jiří, 2. místo – Šteffl Miroslav, 3. místo – Král Vlastimil, 4. místo „bramborovou medaili“ obsadila naše doktorka Petruše Majerová, která nám zajišťuje akci po zdravotní stránce.

Šipky: 1. místo – Fiala Karel, 2. místo –Mašek Jaroslav, 3. místo – Salaj Jiří.

Prší: 1. místo – Prokop Josef, 2. místo Seidl Jiří, 3. místo Kralovec Jan.

Ti, kteří se umístili na předních místech, obdrželi dárková balení piva a vydařené medaile se zobrazením příslušné disciplíny.

Páté setkání veteránů v Plzni se vydařilo, všichni zúčastnění byli spokojeni a doufáme, že se ve zdraví setkají i v roce příštím. Za dobrou organizaci setkání je třeba poděkovat organizátorům Josefovi Votýpkovi, Bc. Josefovi Hlaváčovi a Petru Fialovi. Akci finančně podpořil ze svých fondů a sponzoroval: NOS PČR, jednotlivé ZO NOS Plzeňského kraje, vydavatelství Burda s.r.o., redakce Katka-SUDOKU.