NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Středa 28. 2. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

SLEVY PRO ČLENY

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Xella
Xella
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Forest park hotel
Forest park hotel
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Datart
Datart
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi

TWITTER @NOSPCR

Přestávky ve službě a judikatura

SVAZOVÉ PŘEDPISY

Vrátíme-li se problematice přestávek, pak je důležité zmínit závěry Nejvyššího správního soudu ve světle zákonné úpravy a připomenout, že svaz právní pomoc v této problematice vždy poskytoval a má s ní cenné zkušenosti. Předně je také potřeba poznamenat, že z přiléhavé judikatury je zřejmé, že potřeba posuzovat konkrétní případy a faktický výkon služby ve vztahu k možnosti čerpat plánovanou přestávku ve službě.
Z hlediska zmíněné judikatury je čerpání přestávky je však dle zákonné konstrukce při výkonu služby pravidlem a ze své podstaty nepochybně předpokladem řádného výkonu další navazující služby. Také z hlediska svazu jde o podstatnou část „služby“, která může mít vliv na bezpečnost a zdraví příslušníků i dalších osob.

V případě pochybností o správném nastavení čerpání přestávek pak svaz doporučuje
– posoudit podle níže uvedených závěrů Nejvyššího správního soudu, zda mi jsou přestávky plánovány správně,
– v případě nejasností konzultovat s členem předsednictva svazu a autorem komentáře k zákonu o služebním poměru JUDr. Petrem Tomkem,
– se závěry seznámit příslušného předsedu základní organizace, který se prostřednictvím systému svazu pokusí sjednat nápravu,
– ve věci náhrad konzultovat postup s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Kopřivy, který případ posoudí podle konkrétních skutečností a navrhne efektivní postup.

Meritem sporů je zjednodušeně řečeno otázka, zda přestávka, kterou čerpám,
• se nezapočítává do doby služby, je tedy „neplacená“, neboť jde o přestávku ve službě na jídlo a odpočinek ve smyslu § 60 odst. 1 ZSP, na níž má příslušník nárok v rozsahu 30-ti minut nejdéle po 5 hodinách, a na další alespoň 15 minutové přestávky pokud služba trvá více než 9 hodin, tedy pokud na základě mé žádosti vedoucí nerozhodne jinak,
• se započítává do doby služby, neboť nejde o klasickou přestávku ve výše uvedeném smyslu, ale o tzv. přiměřenou dobu na jídlo a odpočinek ve smyslu § 60 odst. 3, která musí být příslušníkovi poskytnuta i bez přerušení služby, jejíž výkon nemůže být přerušen.

  • Důvody, pro které nelze přestávku čerpat, a výkon služby je tak třeba považovat za nepřerušitelný, mohou spočívat nejen v samotném charakteru vykonávané služby, ale i v dalších okolnostech, které se mohou v jednotlivých případech poměrně výrazně odlišovat. Přerušitelnost výkonu služby může být u jednotlivých organizačních jednotek (byť se stejným obsahem služby) jiná. Pozn. V této souvislosti posuzoval soud, zda je uspokojivě vyřešeno plnohodnotného vystřídání žalobce jakožto policisty vykonávajícího službu výjezdové hlídky určené k šetření dopravních nehod. (NSS 8 As 257/2018-44)
  • Pokud nebylo zajištěno předvídatelné a konkrétní zastoupení příslušníků výjezdové hlídky dopravního inspektorátu jiným organizačním článkem, vykonával příslušník službu, kterou fakticky nebylo možno přerušit ve smyslu § 60 odst. 3 zákona o služebním poměru. (NSS 8 As 259/2018-43)
  • možnost v době služby po dobu zákonem stanovené délky trvání přestávky se skutečně nezajímat o dění na pracovišti a svoji práci nevykonávat. V tomto směru není rozhodné to, že se jedná o nepřetržitý výkon služby, to v daném případě není předmětem sporu a samo o sobě to nevylučuje možnost čerpání přestávek. V tomto směru jsou důležité především podmínky výkonu práce, tedy zda možnosti pracoviště byly takové, že čerpání přestávek i v nepřetržitém provozu umožňovaly, (KS v Brně 62 Ad 4/2016-374)
  • není podstatné, zda není z důvodu plnění služebních úkolů přestávku vůbec čerpat a zda ji bylo možno přesunout na později, ale příslušník o to nepožádal, (NSS 8 As 260/2018-43)
  • Přestávku dle § 60 odst. 1 zákona o služebním poměru lze přitom přesunout na později pouze na žádost, přičemž obecně nelze rozlišovat mezi případy, kdy nebylo možné čerpat přestávku vůbec a kdy ji bylo možno přesunout na později, avšak příslušník o to nepožádal (NSS 8 As 257/2018-44).
  • Nejvyšší správní soud k právě uvedenému dodává, že krajský soud správně dovodil, že přestávku lze přesunout pouze na žádost žalobce. Ze správního spisu ani tvrzení stěžovatele ale nevyplývá, že by žalobce takovou žádost někdy podal. Lze tudíž přisvědčit žalobci, že za dané situace nelze rozlišovat mezi případy, kdy nebylo možné přestávku vůbec čerpat a kdy ji bylo možno přesunout na později, ale žalobce o to nepožádal. Přitom k situaci, kdy žalobce nemohl čerpat jednu z přestávek, docházelo opakovaně a pravidelně. Mimořádností by bylo třeba rozumět stav, který je zcela výjimečný a obvykle k němu vůbec nedochází. (NSS 4 As 96/2019-33)
  • Je ale evidentní, že příslušníci výjezdové hlídky fakticky sloužili i v době plánovaných přestávek a byli připraveni v případě dopravní nehody k ní ihned vyjet. I to svědčí závěru, že jejich služba s ohledem na nedostatečné organizační zajištění zástupu v průběhu čerpání přestávky měla fakticky nepřetržitý a nepřerušovaný charakter. (8 As 260/2018-47)
  • přestávku je totiž nutno obecně vnímat jako zákonem garantovanou (nárokovou) dobu, v rámci které policista nevykonává službu a tento časový úsek je určen výhradně k jeho odpočinku, a to způsobem, který daný policista zvolí. (NSS 8 As 257/2018-44)
  • tomu neodpovídá stav, pokud příslušníci nemají možnost v době služby po dobu zákonem stanovené délky trvání přestávky se skutečně nezajímat o dění na pracovišti a svoji práci nevykonávat. V tomto směru není rozhodné to, že se jednalo o nepřetržitý výkon služby, to v daném případě není předmětem sporu a samo o sobě to nevylučuje možnost čerpání přestávek. V tomto směru jsou důležité především podmínky výkonu práce, tedy zda možnosti pracoviště jsou takové, že čerpání přestávek i v nepřetržitém provozu umožňovaly, (KS v Brně 62 Ad 4/2016-374)
  • neznamená to však, že by příslušník během přestávky nebyl ve službě, tedy že by neměl být připraven konat v případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, případně že by nemohla být stanovena jiná forma „dosažitelnosti“ policistů. (NSS 8 As 259/2018-43)

 Také ze samotného nošení stejnokroje a zbraně po dobu přestávky nelze dovodit, že se jedná o výkon služby a ne přestávku, 

– po příslušnících lze spravedlivě požadovat informování např. operačního střediska o tom, že začínají čerpat přestávku. V lepší případě by pak měla služba, která příslušníky zastupuje mít předem informace o tom, na jaká časová období je příslušníkům přestávka a od nich již by žádná aktivita nebyla vyžadována.

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

Kalkulačka výhod

Kalkulačka výhod Členství v moderních odborech může být i ekonomicky výhodné. Ale nechtějte jen ušetřit, chtějte i něco získat! Vytváříme komplexní

Právní ochrana

Právní ochrana Jak využít Vstupem do řádného členství, získává každý nárok na právní ochranu po dobu trvání tohoto členství nebo

Pojištění členů

Pojištění členů Vstupem do řádného členství vzniká členovi nárok na aktuální členské výhody. Jednou z nich je i skutečnost, že

SPOLUPRÁCE

MEZISTÁTNÍ
REZORTNÍ
ZDRAVÍ
SPOLKOVÁ