Rámcová smlouva na rizikové životní pojištění Generali České pojišťovny

PLATÍ PRO ŠKODNÍ UDÁLOSTI DO 31.12.2020.

NOS PČR uzavřel s Českou pojišťovnou s účinností od 1. 1. 2019 Rámcovou pojistnou smlouvu o skupinovém pojištění osob – rizikové životní pojištění, která zahrnuje pojištění pracovní neschopnosti, úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazu, trvalé invalidity následkem úrazu, smrti následkem úrazu a pojištění smrti z jakýchkoliv příčin.