Sportovní den Veterána NOS PČR 2017 “Memoriál plk. Miroslava Zídka”

Vážená kolegyně, vážený kolego VETERÁNE,

tímto si Tě dovolujeme znovu pozvat na

SPORTOVNÍ  DEN  VETERÁNA 2017

 ** Memoriál plk. Miroslava ZÍDKA **

 který se uskuteční ve dnech 9.-11. června 2017

 v areálu SKP České Budějovice.

 

Již tradičně je víkend v 1.polovině června věnován setkání členů policejního VETERÁNA, které je organizováno jako SDV – sportovní den veterána u nás v Českých Budějovicích. I letos hodláme pokračovat v započaté tradici již 8. ročníkemOd roku 2011 je toto setkání policejních veteránů věnován památce našeho kolegy, bývalého ředitele ObŘ SCPP plk. Mirka ZÍDKA, a je organizován jako jeho memoriál. Termín konání letošního ročníku je stanoven na sobotu 10. června 2017,opětovně v areálu SKP České Budějovice, ulice Kubatova 5.

Stejně jako v letech předchozích, je i tento rok  pro zájemce připraveno večerní posezení u zahradního grilu s opékáním vuřtů, a to již v podvečer v pátek 9. června. Vlastní, spíše humorně pojaté sportovní klání, proběhne v  sobotu 10. června 2017. V nedělních ranních a dopoledních hodinách 11.6. je plánován odjezd těch účastníků, kteří se rozhodli přenocovat.

Pro zájemce o ubytování jsoupřipraveny již osvědčené 3 varianty, a to :

– pro „DRSŇÁKY“ – pod vlastním stanem ve vlastním spacáku přímo v areálu SKP; (v případě deště stejně jako „odolní“ v malé tělocvičně na „tatami“);

– pro „ODOLNÉ“ – na „tatami“ v malé tělocvičně v areálu SKP /karimatka a spacák vlastní/;

– pro „POHODÁŘE“ – na turistické ubytovně, cca 300m od nádraží ČD a 100m od ČSAD a cca  2,5km od sportovního areálu. Adresa:  „UBYTOVNA u NÁDRAŽÍ“, Dvořákova 161/14,   cena je  tentokrát,  oproti minulým ročníkům jen mírně vyšší,  a to   320,- Kč osoba a noc;

Vzhledem k tomu, že taková akce vyžaduje s předstihem zajistit celou řadu záležitostí organizačního charakteru, vyplňte, prosím, v příloze uvedený krátký dotazník – NÁVRATKU.

Zde uveďte své jméno a OEČ, potvrďte svou účast a vyberte  „svoje“ disciplíny –   maximálně 3. Případně si zvolte i Vám vyhovující formu ubytování. NEZAPOMENOUT NA VELIKOST TRIČKA !!!

Samozřejmě můžete soutěžící podpořit pouze svojí  účastí; soutěžení je zcela dobrovolné.

Tuto NÁVRATKU pak zašlete v době co nejkratší organizátorům (e-mailem, poštou) nejpozději však do neděle 14.května 2017(ZEJMÉNA ZÁJEMCI O UBYTOVÁNÍ) DĚKUJEME !!

UPOZORNĚNÍ : – účastníci přihlášení po tomto termínu riskují, že neobdrží tradiční tričko akce !!!

Poštovní adresa:                          

Policie ČR Krajské ředitelství

k rukám Josefa Votýpky

Lannova 26, 370 74  České Budějovice

 

E-mailové adresy:

NevyjelJiri@seznam.cz  (607 645 559)-zpracovatel písemné agendy

j.votypka@email.cz (602 142 039)

 

Předpokládaný časový rozvrh programu:

Pátek  9.6.2017 :

 •  do 16.00 – příjezd účastníků a jejich ubytování
 •  od 18.00 – společné posezení u ohně

Sobota 10.6.2017 :

 •  do 09.30 – příjezd účastníků a jejich ubytování včetně prezentace a zaplacení účastnického poplatku
 •  10,00 – nástup, zahájení a informace k organizaci dne
 •  10,30 – zahájení soutěžních i nesoutěžních disciplín
 •  12,30 – 13,30 – občerstvení z polní kuchyně
 •  15,30 – předpokládané ukončení soutěží
 •  16,00 – vyhodnocení výsledků
 •  17,00 – přátelské posezení, občerstvení a volná zábava

Neděle 11.6.2017 :

       ☞  po probuzení individuelní odjezd „skalních“ účastníků 

Materiální, finanční a zdravotnické zabezpečení :

 • finančně přispívají ze svých fondů a sponzorují: NOS PČR,  ZO NOS při  KŘ České Budějovice, FKSP, Zdravotní pojišťovna MV-pobočka Č.B., fa.Autopůjčovna Táborský a fa. SMRČEK Fr. – SOUVENIR SERVIS.
 • účastnický poplatek ve výši 100,-Kč na osobu se platí při prezentaci
 • sportoviště jsou zajištěna cestou SKP České Budějovice
 • zdravotnický dozor zajištěn
 • účastníci „cyklovýletu“ využijí vlastní „cyklovýbavu“
 • soutěžící ve stolním tenise využijí vlastní rakety a sportovní obuv do tělocvičny

(NE černá podrážka !!!)

 • pro předem přihlášené zájemce bude zajištěno ubytování ve 3 variantách – viz. výše;
 • bezplatné občerstvení z polní kuchyně PK-26 zajištěno
 • o dobrou náladu s harmonikou se letos opětovně zavázal postarat náš kolega Venda Pech
 • každý účastník sportovního dne obdrží pamětní list a tričko, jako v letech předchozích .

 

Za organizační výbor zdraví a na Tvoji účast se těší:

Za VETERÁNA NOS PČR

při KŘ Jihočeského kraje Josef Votýpka v.r. 

při Odboru CP KŘ Č. Budějovice Jiří Nevyjel v.r.