POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Xella
CK Zemek
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
SPA
Motora
Wienerberger
Datart
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
České dráhy – IN KARTA
Slider

TWITTER @NOSPCR

Stanovisko předsednictva NOS PČR k článku ze dne 1. 11. 2017

Předsednictvo NOS PČR vydává stanovisko k článku „Policejní odbory nakoupily akcie za 12 milionů. Vyrazila po nich kriminálka.“, který byl publikován dne 1. listopadu 2017 na serveru seznam.cz.

Z citovaných sdělení vyplývá, nebo by spíše pro čtenáře mělo vyplynout, že vedení NOS PČR, potažmo předseda svazu, neoprávněně nakládalo s finančními prostředky ve výši 12 milionů korun. Za ty měly být pořízeny tzv. cenné papíry, aby došlo ke zhodnocení volných prostředků.

Dále je v článku uvedeno, cituji: „Problém je údajně v tom, že ani někteří bývalí členové managementu odborů nevědí, které cenné papíry se koupily, kolik činily výnosy a jak se naložilo s penězi, jež akcie vydělaly. Nebo jestli vůbec předseda odborů Milan Štěpánek a jeho lidé měli pravomoc o těchto investicích rozhodnout bez vědomí ostatních orgánů.“

Toto vyjádření svědčí o několika zásadních skutečnostech:

Buď někteří bývalí členové vedení svazu nemají absolutně ponětí o materiálech, které byly předloženy kupříkladu na podzimní shromáždění předsedů ZO NOS PČR v listopadu 2016 a následně i na obou sjezdech v březnu a květnu letošního roku. V těchto materiálech je dokumentovaný vývoj investic nejméně od roku 2000, kdy byly tzv. cenné papíry pořízeny. Je doložitelné, a bylo tak učiněno, jaké prostředky byly z prodeje těchto tzv. cenných papírů získány a jak s nimi bylo naloženo dále, tedy i o jaké částky byly zhodnoceny v průběhu posledních nejméně deseti let.

Může to také svědčit o nepřítomnosti, ať už fyzické, či duševní, na jednáních, kde byl např. schvalován nákup hypotečních zástavních listů, které byly, resp. jsou, součástí portfolia NOS PČR. Tedy aby bylo pro všechny srozumitelně řečeno, veškeré prodeje nebo nákupy tzv. cenných papírů byly v minulosti projednány a schváleny příslušným orgánem, v tomto případě sjezdem nebo shromážděním předsedů. Kdo toto neví, je buď neinformovaný, nebo má špatnou paměť. Případně špatnou povahu, jež jej vede k tomu, aby lhal.

Členové předsednictva NOS PČR a další kolegové, kteří už na článek reagovali během dnešního dopoledne, shodně konstatují, že pokud bývalí funkcionáři NOS PČR nedokáží unést to, že už nejsou na svých postech, tak ať alespoň nehovoří o věcech, o kterých nemají ponětí, resp. ať nelžou. Vždyť je nikdo nenutí, aby v naší organizaci setrvávali, pokud se jejich aktivita má ubírat podobným směrem. A to se netýká jen bývalých funkcionářů, ale kohokoliv ze svazu. Nabízíme všem, kteří mají odvahu komunikovat pouze přes média, otevřené dveře k přímé komunikaci. Hrdinové, přijďte na kus řeči s novým vedením.

Faktem je, že rozhovor pro seznam.cz byl toto pondělí ze strany předsedy svazu zrušen, neboť stanovisko celého předsednictva NOS PČR, které bylo v pátek rozesláno základním organizacím a funkcionářům bylo jasné – hospodaření svazu je v pořádku, není nám známo, čím a zda se policie v souvislosti s námi zabývá – není tedy důvod hovořit o neurčitostech.

Navíc je s podivem, který útvar nebo orgán policie je kompetentní k prošetřování, byť domnělé, trestné činnosti příslušníků bezpečnostního sboru. Další vážné téma, nevyjímaje únik z tohoto vyšetřování do sdělovacího prostředku.

Předsednictvo NOS PČR odmítá útoky proti vedení svazu a proti celé naší organizaci, odmítá snahu o zpochybnění naší činnosti. Nebudeme podléhat tlakům těch členů svazu, kteří neunesli demokratické rozhodnutí sjezdů v roce 2017. Šíření informací o nelegitimnosti 8. či 9. sjezdu, o nelegitimnosti nového předsednictva NOS PČR, zcizování interních dokladů svazu, sdělování nepravd médiím a vyvolávání nejistoty mezi členy nebudeme tolerovat. Pokud si to zneuznaní jedinci neuvědomí, vyjádříme jim náš postoj využitím právních prostředků.

 

Předsednictvo NOS PČR, jmenovitě:

Milan Štěpánek, Libuše Branná, Josef Malý, Petr Tomek, Tomáš Machovič, Petr Cieluch

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email