POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Veřejná sbírka Jakub Danilo

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu základní organizace při NOS PČR při Věznici Rýnovice a ve spolupráci s

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

Slevy pro členy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Slider
Benefity
SPA
Xella
Motora
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
České dráhy – IN KARTA
NH Car
Wienerberger
Krmivo Platinum
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Datart
Telly – digitální televize
Slider

TWITTER @NOSPCR

Úspěch v jednání s MV ve věci stravování příslušníků Policie ČR

Na základě výzev Nezávislého odborového svazu Policie ČR dnes 8.4.2021 proběhla schůzka s ministrem vnitra Hamáčkem k požadavku NOS PČR na nalezení příspěvku na stravování pro příslušníky a občanské zaměstnance. Ministr vnitra sdělil, že se mu podařilo v rezortu ministerstva vnitra nalézt finance na příspěvek na stravování ze strany zaměstnavatele pro příslušníky Policie ČR, a to v objemu kolem 215 mil. na polovinu roku 2021, kdy následně bude požadovat navýšení rozpočtu ministerstva vnitra a policie na další roky o 370 mil. k zajištění řádného příspěvku na stravování. Dále sdělil, že příspěvek bude stejně jako zaměstnancům ministerstva vnitra přiznán ve výši 39 Kč, tento podíl zabezpečí stravování příslušníků a zaměstnanců policie ze strany zaměstnavatele s možností využití dalšího příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb či ze strany příslušníka. Příspěvek by se týkal přibližně 37 tis. příslušníků a zaměstnanců formou stravného v paušálu a pro dalších 12. tis příslušníků možnost využití již funkčních stravovacích zařízení Policie ČR a MV, kde se mohou příslušníci s příspěvkem stravovat výhodněji. K zajištění příspěvku na stravování dle sdělení ministra vnitra by mělo dojít od června 2021. Dále předseda NOS PČR upozornil na to, že je třeba zcela zajistit příspěvek na stravování ze strany zaměstnavatele z navýšeného rozpočtu MV, potažmo policie, aby nebyl nikterak ovlivněn rozpočet police v jiných položkách a dále, aby bylo i v dalších letech zajištěno stravování formou příspěvku.

 

Nezávislý odborový svaz vnímá pozitivní rozhodnutí ministra vnitra Jana Hamáčka  a doufá, že v budoucnu bude prostor pro případné navýšení příspěvku na stravování, alespoň na dvojnásobnou částku. Důležité je udržení příspěvku na stravování v rozpočtu Policie ČR i v dalších letech, bez snížení jiných kapitol na úkor stravování.

 

Tímto bych chtěl poděkovat předsednictvu, členům NOS PČR a jednotlivým kolektivům za pomoc s iniciativou a kampaní směřovanou na dosažení příspěvku na stravování příslušníků a zaměstnanců Policie ČR. Za Předsednictvo NOS PČR mohu přislíbit, že budeme v průběhu dalších období sledovat situaci spojenou se stravováním, udržením příspěvku v rozpočtu Policie ČR na další roky a budeme bojovat o nalezení dalších prostředků pro jejich navýšení.

 

V rámci jednání s ministrem vnitra bylo i zmíněno možné vyplacení odměn v souvislosti s opatřeními COVID-19, na kterých se příslušníci bezpečnostních sborů podílejí. V rámci vlády bude navrhovat vyplacení odměn více jak 28 tis. příslušníkům. V těchto počtech je i započteno přibližně 1700 příslušníků HZS, na osobu by se mělo jednat o částku 20.000 Kč. V rámci odměn došlo ke shodě, že všichni příslušníci bezpečnostních sborů si zaslouží, v rámci opatření Covid-19, alespoň minimální částku ve výši 15.000 Kč, kdy zbylá část by byla zásluhová. Dále ministr sdělil, že vyplácení odměn by se opravdu týkalo příslušníků podílejících se na opatřeních od 8. platové třídy níže, bez příplatku za vedení, kdy vedení a zbylá část by byla řešena v rámci kázeňských odměn, protože i vedoucí funkcionáři se podílejí na opatření Covid-19 a na řízení těchto opatřeních. Dále uvedl, že k docílení vyplacení odměn bude jednáno v rámci vlády, ocenil by podporu všech ministerstev, pod které bezpečnostní sbory spadají, aby došlo ke shodě napříč celé vlády a vyplacení odměn.

 

 

Tomáš Machovič,

Předseda NOS PČR

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email