RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josefem Vospělem, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Datart
Datart
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z

Vládní stanovisko k novele zákona o služebním poměru – cesta správným směrem

„Příslušnickým“ veřejným míněním napříč bezpečnostními sbory v minulých dnech významně zahýbala novela poslance Zdeňka Ondráčka, jejímž neuralgickým bodem, kromě jiných méně neuralgických bodů, byl návrh na nezapočtení odměn poskytovaných podle § 123 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru. Horečnatá jednání odborových svazů, ale také ředitelů bezpečnostních sborů a nekompromisní postoj ministra vnitra k této novele, přinesla první plody.

Na jednání dne 11. března 2019 zaujala vláda k tomuto návrhu zákona negativní postoj. Své nesouhlasné stanovisko (celý dokument naleznete pod článkem) k výše zmíněnému neuralgickému bodu novely zdůvodnila vláda takto:

„Zrušení započítávání odměn a příplatku za službu v zahraničí pro účely stanovení výše výsluhy vláda neshledává odůvodněným, obzvláště s přihlédnutím k náročnosti a riziku výkonu služby v zahraničí v rámci jednotek mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů. Výsluhový příspěvek plní obdobnou sociální funkci jako například starobní důchod, pro jehož výpočet se zohledňují všechny zdanitelné příjmy, navrhovaný krok tak postrádá smysl. Zejména nezapočítání odměn do výsluhového příspěvku by znamenalo natolik významné snížení částky určené pro výpočet výsluhového příspěvku, že by pravděpodobně vedlo k nárazovému odchodu velkého množství příslušníků, a prohloubilo tak personální problémy u jednotlivých bezpečnostních sborů. Vláda rovněž nesouhlasí s tvrzením obsaženým v důvodové zprávě, že v rámci bezpečnostních sborů díky odměnám dochází k účelovému navyšování služebního příjmu některým vybraným příslušníkům pro účely výsluhového příspěvku. Pokud takovéto případy nastaly, jednalo se pouze o excesy jednotlivců. V případě, že by bylo předkladatelem uvedené tvrzení akceptováno, de facto by tím byli trestáni v rámci kolektivní viny všichni další příslušníci, což vláda považuje za zcela nepřijatelné. Lze zvažovat jiné řešení, například omezení výše odměn, jako je tomu u státních zaměstnanců podle zákona o státní službě. Redukce výsluhových nároků o odměny by tak mohla mít odraz v odchodu příslušníků, kteří splňují podmínky na přiznání výsluhových nároků, přičemž nejčastěji se bude jednat o ty nejkvalitnější a nejzkušenější příslušníky. Zároveň jde o nesystémové a rovnostářské opatření, kdy ti, kteří jsou výkonnější, by na tom byli stejně jako ti průměrní. Znevýhodněni budou ti, kteří ve služebním poměru zůstanou a zavčas neodejdou, neboť ti, co zůstanou, budou mít menší výsluhu než ti, kteří odejdou zavčas. Celkově by to znamenalo ztrátu motivace k dosahování lepších výsledků. Jelikož návrh zákona ve vztahu k uvedené změně nepočítá s delší legisvakancí, hrozí, že by mohlo dojít k jednorázovému odchodu většího počtu příslušníků, čímž by mohlo dojít k personální destabilizaci bezpečnostních sborů.

Vláda dále připomíná, že působení příslušníků bezpečnostní sborů v zahraničních misích, zejména v misích a operacích Společné bezpečností a obranné politiky EU, patří k tradičním a silným nástrojům zahraniční politiky. Mise pracují na posilování kapacity vybraných zemí čelit vnějším i vnitřním výzvám, budovat instituce zajišťující právo a pořádek jakožto nezbytného předpokladu pro udržitelný rozvoj, čelit nelegální migraci apod. Příslušníci bezpečnostních sborů tvoří s ohledem na svoji expertízu významnou a nenahraditelnou část českých civilních expertů v zahraničních misích. Takto výrazným zásahem do způsobu jejich odměňování během služby v zahraničí by přišli o velmi výrazný motivační prvek, a to právě v době, kdy na sebe Česká republika naopak vzala závazek takové působení všemožně podporovat. Návrh je tak v rozporu s přijatými závazky České republiky a jeho přijetí by mělo v konečném důsledku dopad na důvěryhodnost České republiky na mezinárodním poli.“

Nečiníme tak pokaždé, ale tentokrát – vládo díky. Současně věříme, že příslovečný zdravý rozum a logické argumenty, které vláda předložila, přesvědčí i poslance našeho zákonodárného orgánu, že i oni jsou odpovědni za akceschopnost bezpečnostních sborů. A bez nich, to ví i děti, stát fungovat nemůže.

 

JUDr. Milan Štěpánek, předseda NOS PČR

Příloha:

ke stažení ZDE

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem