Kontakty

Kancelář

NOS PČR Kancelář NOS PČR ve stanovách Článek 30 Kancelář NOS PČR (1)        Kancelář je pracoviště zřízené v sídle NOS PČR pro podporu činností NOS ….

Kontakty

Předsednictvo

NOS PČR Předseda NOS PČR ve stanovách Článek 25 Předseda NOS PČR (1)        Předseda je statutárním orgánem NOS PČR. (2)        Předsedovi přísluší a) řídit činnost ….

Kontakty

Výbor pro policii

NOS PČR Výbor pro policii ve stanovách Článek 26 Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu (1)        Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou ….

Kontakty

Výbor pro veterány

NOS PČR Výbor pro veterány ve stanovách  Článek 26 Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou službu (1)        Výbor pro policii a výbor pro vězeňskou ….

Kontakty

Kontrolní komise

NOS PČR Kontrolní komise ve stanovách Článek 28 Kontrolní komise NOS PČR (1)        Kontrolní komise NOS PČR je orgánem, který dohlíží na řádné vedení záležitostí ….

Kontakty

Rozhodčí komise

NOS PČR Rozhodčí komise ve stanovách Článek 29 Rozhodčí komise NOS PČR (1)        Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti náležící do samosprávy NOS PČR. Při výkonu ….

Kontakty ZO

ZO policejního prezidia

Základní organizace Zobrazit ZO v novém okně Základní organizace policie (předseda ZO) ZO NOS PČR Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby Praha 1 – ….

Kontakty ZO

ZO v Praze

Základní organizace v Zobrazit ZO v novém okně Základní organizace policie (předseda ZO) ZO NOS PZO NOS PČR Praha – odbor hospodářské kriminality SKPVČR Praha ….

Kontakty ZO

ZO ve Středočeském kraji

Základní organizace ve Zobrazit ZO v novém okně Základní organizace policie (předseda ZO) ZO NOS PČR ZO NOS PČR Praha – venkov Hradištko, Rajchardov, Četnická ….