MENU

NEZÁVISLÝ 

ODBOROVÝ SVAZ

POLICIE ČR

Solidarita

Různé články

Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Alza
Alza
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
ZP MV ČR – poukaz pro veterány
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
Forest park hotel
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Datart
Datart
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Alza
Alza
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou

Předseda Krajské rady NOS PČR Karlovarského kraje npor. Mgr. Vilém Šulcek se obrátil na ministra financí Andreje Babiše.

 

Vážený pane ministře,

dovolte mi, abych Vám ve vztahu k připomínkám Vašeho resortu k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 a ve vtahu Vaší osoby, jako lídra hnutí, u kterého se předpokládá převzetí vládní odpovědnosti pro příští volební období, položil několik otázek.

Před samotným položením otázek Vás chci ubezpečit, že jsou tvořeny především reakcemi řadových policistů z Karlovarského kraje, kteří se na mne obrací a nerozumí smyslu a významu výše zmíněných připomínek. Ke své osobě Vám mohu sdělit, že jsem služebně zařazen jako vedoucí středně velkého obvodního oddělení policie v Karlovarském kraji a u policie sloužím již delší období. Policisté se na mě celoročně obrací s různými dotazy a osobně jsem jménem Nezávislého odborového svazu Policie České republiky vedl jednání s poslanci hnutí ANO v Karlovarském kraji, na kterých jsem jim vysvětloval situaci v oblasti služebních příjmů a fyzických podstavů u všech organizačních článků Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Z těchto jednání jsem vždy odcházel s dobrým pocitem, že jsem se setkal se zájmem a  pochopením,  a že poslancům  Vašeho hnutí není situace v poddimenzovaných systemizovaných služebních místech a jejich nenaplněnost  i  nedoceněnost lhostejná.

Dovolte mi, abych nyní přešel k otázkám:

a)    Domníváte se, že platy pedagogů a státních úředníků, kteří nepracují v celoročním směnném režimu (odpolední, noční, víkendy, svátky, počasí nepočasí) jsou srovnatelné se služebními příjmy policistů, zejména těch nastupujících ? Byly ve vztahu k těmto profesím v období od r. 2013 stejným růstem navyšovány služební příjmy i policistům? Proč policisté jako jediný sbor mezi všemi bezpečnostními sbory a mezi všemi zaměstnanci ve veřejné správě nemají příspěvek zaměstnavatele na stravu?

b)    Můžete nám vysvětlit,  proč stát udržuje tak výraznou disproporci mezi platem nastupujícího policisty ( ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb.) a platem nastupujícího vojáka? (z.č. 221/1992 Sb.)  Služební příjem nastupujícího vojáka po absolvování tříměsíčního kursu činí 31 110,–Kč a u nastupujícího policisty, hasiče, celníka či příslušníka vězeňské služby 18 560,–Kč.

c)    Domníváte se,  že policistům by měl být odňat či snížen výsluhový příspěvek, který je jediným hnacím motorem  pro setrvání v delším časovém období u bezpečnostního sboru  v nesrovnatelných podmínkách s jinými lidsky prospěšnými profesemi? Jste si vědomi rizika, kdy za současného nenaplněného tabulkového stavu systemizovaných služebních míst otevřete otázku výsluh a spustíte tak největší odchodovou vlnu ve všech bezpečnostních sborech, kterých se to bude týkat?

d)    Uvědomujete si, že v době, kdy ostatní komerční firmy zvyšují začátkem letošního roku v rámci konkurence  platy svých zaměstnanců, že do konce roku 2017 se nenaplněné tabulkové stavy u PČR a Vězeňské služby ještě rapidněji zvýší?

e)    Jste si vědom toho, že za vlády Petra Nečase Policie ČR a Vězeňská služba ČR díky úsporným opatřením zažila největší odchodové vlny a poté co se v průběhu let 2013 -2015 situace personálně stabilizovala náborem nových příslušníků, že za vlády v které se účastní i hnutí ANO, že tyto bezpečnostní sbory zažívají jev, který je u nich v novodobé historii od sametové revoluce zcela nový?  NEDAŔÍ SE NÁBOROVAT MLADÉ PŘÍSLUŠNÍKY A TY CO SE ZNÁBOROVAT PODAŘILO, NYNÍ ODCHÁZÍ ZA LEPŠÍMI PLATOVÝMI A PRACOVNÍMI PODMÍNKAMI.

f)     Víte o tom, že  úsporná opatření z roku 2011 se fakticky týkala jenom bezpečnostních sborů, jelikož od ostatních profesí státních úředníků, lékařů, zdravotního personálu, učitelů a dalších,   nemohly BS uplatňovat  podle ústavy ČR právo na stávku, což ostatní činili? Že fakticky ostatním profesím se za ta léta 2013 – 2016 navyšovaly příjmy včetně bezpečnostních sborů, kde je ale ono navrácení poklesů služebních příjmů bezpečnostních sborů?

g)    Vezmete i na sebe odpovědnost za destabilizované bezpečnostní sbory za vlády Bohuslava Sobotky, jejímž Jste členem, protože jenom vláda ČR (potažmo majitel firmy) je plně odpovědná za jejich služební příjmy, které jsou odvislé od nařízení vlády k platovým tarifům?

h)    Mají se příslušníci bezpečnostních sborů opět připravit na předvolební kampaň, kdy je veřejnost dezinformována, jak to např. dělal Miroslav Kalousek, poukazoval na nadstandartní služební příjmy a výhody plynoucí z výsluh, ačkoli skutečnost je zcela odlišná, což potvrzuje nezájem mladých lidí o služební poměr, ať už z důvodu nízkých příjmů, služeb v noci, o víkendech a o svátcích a o velké míře rizika a osobní odpovědnosti?

i)      Pane ministře, ač to nespadá do Vaší kompetence, ale víte o tom, že PČR v současné době prochází dalším těžkým obdobím, kdy totálně kolabuje logistické zabezpečení, že vedle nedostatku dlouhých zbraní, balistických vest, opotřebovaného vozového parku, zejí výstrojní prodejny prázdnotou a příslušníci si nemohou doplňovat opotřebované oděvní součástky? Nemyslíte si, že už je toho na nás tak trochu moc?

j)      Jste pane ministře přesvědčen o tom, že pokud zabráníte bývalým příslušníkům souběh platu občanského zaměstnance a výsluhové renty, že se vůbec podaří obsadit uvolněná pracovní místa jinými zaměstnanci, a to i přes nízké nabízené platové podmínky?

Pane ministře, vím, že Jste osoba velmi pracovně vytížená, přesto Vás žádám o stručné odpovědi. Pevně věřím tomu, že pokud se díky Vaší zaneprázdněnosti  nebudete moci věnovat otázkám každé zvlášť, že mi odpovíte komplexně. Nicméně pokud neodpovíte vůbec, jsem přesvědčen o tom, že vezmete při Vašich dalších krocích shora citované problémy příslušníků PČR a Vězeňské služby ČR v úvahu.

S pozdravem npor. Mgr. Vilém Šulcek

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 7. 2024
22483

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem