POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Slider
Forest park hotel
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Datart
Telly – digitální televize
České dráhy – IN KARTA
Xella
Motora
Wienerberger
SPA
Krmivo Platinum
NH Car
Pneumatiky.cz
Slider

TWITTER @NOSPCR

NOS PČR ve sněmovně “Podvýbor pro PČR….” dne 9.2.2017

 Zástupci policejních odborů obdrželi pozvánku na 15. schůzi podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, která se uskutečnila ve čtvrtek dne 9. února 2017 od 14:00 hodin. Jednání řídil předseda výboru poslanec Zdeněk Ondráček. Dále byli přítomni poslanci Stanislav Huml, Daniel Korte, Václav Klůčka, Marek Benda a Matěj Fichtner.

Za NOS PČR se jednání účastnil místopředseda JUDr. Petr Tomek, Bc. Josef Malý a Bc. Zdeněk Bartoň. Za Unii BS předseda Zdeněk Drexler. Na programu jednání byla připravovaná novela zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Informaci přednesl zástupce MV JUDr. Vít Štastný. Informaci, co všechno je předmětem novely naleznete na stránkách: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?na=361%2F2003&t=&za= sněmovní tisk ST-1024. V rámci projednávání zástupce MV informoval o průběhu zpracování novely, kdy v prosinci 2016 byl materiál předložen vládě, vláda materiál projednala na svém jednání dne 30. 1. 2017 a následně byl předložen dne 6. 2. 2017 do sněmovny. Účinnost byla posunuta z 1. 7. 2017 na 1. 1. 2018 z důvodu nereálnosti projednání v legislativním procesu (časové lhůty).

Zástupci policejních odborů uvedli, že je důležité pro stabilizaci bezpečnostních sborů tuto novelu zákona o služebním poměru přijmout v předloženém znění. Zejména hodně diskutovanou otázku kolem 150 hodin. Je to výsledek jednání pracovní skupiny, které odbory měli své zástupce.

Na dotaz ohledně uplatnění nároku na náhradní volno za službu přesčas či proplacení přesčasu ze strany Unie BS bylo konstatováno, že z platné legislativy lze nejprve udělit příslušníkovi za službu přesčas náhradní volno a pokud to bezpečnostní situace nedovolí tak bude přesčas proplacen. Finanční náklady jsou odhadovány na cca 210 mil. Kč.

V otázce náborového příspěvku bude služebním funkcionářem vydán předpis, který stanoví podmínky pro jeho získání. Zejména bude stanoveno kde a v jaké výši bude vyplácen. Stanoveny budou i další podmínky vyplácení. Vše se bude odvíjet od personální situace u PČR.

Nejdůležitější změny:

–       Zkušební doba § 11a

–       Výběrové řízení § 22 odst.3

–       Služba přesčas § 54 a § 54a

–       Krácení dovolené § 67

–       Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek § 121 a § 132

–       Náborový příspěvek § 135a

Po projednání tohoto bodu JUDr. Petr Tomek a Bc. Josef Malý se z jednání odešli.

Dalším bodem programu byla novela zákona č.273/2008 Sb., o Policii ČR. Informace na internetových stránkách: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?na=&t=1004&za=    (ST-1004). Předmětem této novely je odebírání vzorků DNA a uchovávání profilů DNA. Za MV informaci k novele předložila JUDr. Kateřina Jamborová. V rámci diskuze nepanuje na novele mezi poslanci shoda a mají řadu připomínek a podnětů. Zástupce NOS PČR vyjádřil nesouhlas s novelou, zejména s ustanovením navrhovaného znění § 65c zákona č.273/2008 Sb., kdy odebrané vzorky DNA a uchovávání profilů DNA příslušníků a zaměstnanců PČR se mají uchovávat po celou dobu výkonu služby nebo zaměstnání a ještě 1 rok po jejich skončení. Dále byl vyjádřen nesouhlas s ustanovením § 114a zákona č.273/2008 Sb., týkají se opatření, kdy osoba, která může při plnění svých obvyklých služebních nebo pracovních povinností kontaminovat vzorek a je povinna se podrobit odběru. Důvodem nesouhlasu NOS PČR je možnost vytvoření databáze příslušníků a zaměstnanců PČR, která může v budoucnu sloužit k jinému účelu, než uvádí novela zákona.

Byla domluvena další spolupráce s poslanci a členy podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.

 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email