Členská schůze ZO NOS PČR Zlín za účasti Předsednictva

Dne 26.5.2017 se zúčastnili Libuše Branná a Petr Cieluch členské schůze ZO NOS PČR Zlín, která proběhla v budově Územního odboru Zlín. Na této schůzi proběhla volba nového vedení ZO NOS PČR Zlín, kdy byl jako nový předseda zvolen Jiří Novák.
Novému vedení přejeme mnoho úspěchů a trpělivosti.
Libuše Branná, 1. místopředseda