RYCHLÝ PANEL

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josefem Vospělem, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
BUSHMAN – nákup oděvů a doplňků
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Datart
Datart
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Alza
Alza
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z

Jednání Podvýboru pro Policii za účasti odborů 30. 5. 2017

Dne 30. května 2017 proběhlo jednání Podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, který svolal jeho předseda JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD. Jednání se dále zúčastnili poslanci Mgr. Stanislav Huml, PhDr. Daniel Korte a JUDr. Jeroným Tejc. Policii České republiky reprezentovali brig.gen. Ing. Petr Petřík, náměstek PP pro ekonomiku a plk. Ing. Michal Bureš z ředitelství podpory výkonu služby. Za Ministerstvo vnitra byl přítomen Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů. Odborové organizace zastupovali Milan Štěpánek, Libuše Branná, Petr Cieluch a Zdeněk Bartoň (všichni NOS PČR) a Unii bezpečnostních složek reprezentoval Zdeněk Drexler.

Po zahájení předsedou „podvýboru“ Zdeňkem Ondráčkem si vzal slovo Mgr. Jiří Zmatlík, který hovořil o finanční situaci v bezpečnostních sborech. V současné době je průměrná reálná mzda o 5,15% vyšší, než v roce 2010, čímž jsme se dostali do stavu v minulosti. Jakékoli navyšování mezd je nejspravedlivější vždy do tarifů, protože přidání do jakákoli jiné složky by mohlo svádět k nespravedlivému rozdělování. Celková nenaplněnost systemizovaných služebních míst v Policii České republiky je 3,9%. Zdeněk Ondráček se dotázal, proč se „Koncepce rozvoje Policie ČR 2016-2020“ se bude schvalovat v polovině roku 2017. K tomu Mgr. Zmatlík uvedl, že předmětný dokument vznikl v roce 2015, kdy nebylo jednoduché vše vykomunikovat. Pokud bude předmětná koncepce adekvátně zafinancována, posune se její účinnost na roky 2017 – 2022.

Následně bylo uděleno slovo plk. Ing. Michalu Burešovi, který měl připravenou prezentaci „Lidské zdroje Policie České republiky – informace o personálním stavu“. V současné době má Policie ČR podstav 1615 policistů. Od 01.01.2017 se jedná o propad 133 policistů. Celková naplněnost Policie České republiky je 96,1%. Nejhůře jsou na tom kraje Praha (92,4%)
a Středočeský (93,2%). Pro Prahu a Středočeský kraj se v současné době realizuje tzv. „výpomoc“, kdy policisté ze třech vybraných krajů jsou převelováni v souladu se zákonem na dobu nejdéle 3 měsíců. Personálně Policie ČR zeštíhlela. Ke dni 01.01.2005 měla 47129 příslušníků, k 01.01.2011 to bylo 41224 policistů, k 01.01.2013 se jednalo o 38363 policistů a konečně k 01.01.2017 měl tento bezpečnostní sbor 40389 policistů. Dále má Policie České republiky velké množství vysokoškolsky vzdělaných policistů, kdy např. pro „Bc.“ existuje
8,3 % systemizovaných míst, ale slouží 20,5 % příslušníků s bakalářským vzděláním. Obdobně je tomu u magisterského vzdělání, kdy Policie ČR disponuje 3% systemizovaných míst pro Mgr. a reálně má 21,2 % policistů s Mgr. vzděláním. Hlavním motivačním prvkem pro policisty je služební příjem, který v roce 2007 činil 150% průměrné mzdy v ČR a v roce 2016 se jednalo 130% průměrné mzdy v ČR.

V současné době je problém s náborem. Do diskuze přichází v úvahu, zda by byla možnost naplnění stavu u Policie ČR umožněním služebního poměru občanům České republiky bez maturitního vzdělání a dále umožněním přijetí do služebního poměru cizím státním příslušníkům (spíše na výjimku) a případně u vybraných služebních míst snížit požadavky na způsobilost (fyzická, osobnostní, zdravotní).

Na uvedené reagoval předseda podvýboru Zdeněk Ondráček s tím, že je zvláštní aby Městské a obecní policie zvyšovaly nároky na vzdělání a Policie České republiky šla opačným trendem. K němu se přidal poslanec Daniel Korte, který považuje možnost policisty bez maturity za absurdní, stejně tak za absurdní považuje službu cizího státního příslušníka u Policie České republiky, kdy položil dotaz, ke kterému státu by byl loajální, zda k České republice, kde slouží nebo ke svému rodnému státu. Stanislav Huml podpořil názor obou ostatních poslanců.

Zdeněk Bartoň z NOS PČR přednesl negativní personální situaci s tím, že se neustále řeší nábor, ale neslyšel žádné opatření směřující ke stabilizaci již sloužících příslušníků.

Zdeněk Drexler z Unie BS uvedl, že Praha a Středočeský kraj řeší personální nedostatek tzv. „výpomocí“ z jiných krajů. Tyto kraje jsou však oslabovány, protože kromě posilování uvedených dvou krajů musí zajistit výkon služby na svém teritoriu, kdy policisté jezdí i na mise, různá opatření, posilují se i jiné objekty a následkem toho dochází k personálním nedostatkům v původně stabilizovaných oblastech.

Na uvedené reagoval plk. Bureš tím, že v roce 2015 nedokázalo 24hodinovou službu zajistit 30% obvodních oddělení. Vizí do roku 2022 je, aby všechna oddělení dokázala zajistit službu 24 hodin denně s dojezdem do 10 minut na místo události. Dojezd do 10 minut považují přítomní poslanci za úsměvné zejména v menších obcích. Poslanci Zdeněk Ondráček a Stanislav Huml ještě dotazovali, proč nemá Policie České republiky profesionální náborovou kampaň, jako třeba Armáda České republiky. Policie České republiky není vidět. Ani v oblasti náboru, ani na ulicích.

Náměstek PP pro ekonomiku Petr Petřík řekl, že to co dosud na podvýboru padlo je pravda. Cílem Policie České republiky by mělo být obnovení činnosti hlídek v teritoriích. V současné době potkáme policistu v ulicích velmi málo. Problémem je vysoká míra rizika (i banální silniční kontrola může být extrémně nebezpečná) při nízkém finančním ohodnocení. Policie České republiky trpí rozpočtovou nedostatečností.

Poslanec Daniel Korte řekl, že všechny bezpečnostní sbory by se měly řešit systémově, jinak celá oblast stojí před krachem.

Předseda NOS PČR Milan Štěpánek se dotázal, zda v případě přijetí občana bez maturity tento zůstane trvale zařazen v jedné tarifní třídě a z jaké skupiny se budou případně rekrutovat cizí státní příslušníci. Na to odpověděl plk. Bureš tím, že obě varianty jsou teprve
v diskuzi, zda vůbec budou využity. Všechny bezpečnostní sbory zatím s návrhem souhlasily. Vize je taková, že příslušník bez maturity zůstane trvale v 1. tarifní třídě, případně mu bude umožněno doplnit si vzdělání na policejní škole. V oblasti cizích státních příslušníků by se jednalo spíše výjimky, kdy se pokouší identifikovat, která služební místa by bylo vhodná pro takovéto uchazeče.

V závěrečné části jednání se řešily výstrojní součástky u Policie České republiky, které by měly být, dle slov náměstka Petříka, v průběhu roku 2017 doplněny.

Na závěr připomněl předseda Zdeněk Ondráček, že Policie ČR má do konce června předložit koncepci balistické ochrany pro příslušníky s tím, že tato problematika by se řešila na příštím jednání podvýboru, zřejmě v měsíci červenci.

Autor: , Zdroj: UBS 

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem