NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Středa 10. 8. 2022

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Martin Kábrt

Nezávislý odborový svaz Police České republiky z podnětu Základní organizace NOS PČR Náchod a ve spolupráci s kolektivem Odvodního oddělení

Veřejná sbírka Stanislav Vlk

Základní organizace Svitavy, Rada útvaru NOS PČR při Pardubickém kraji, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje a Územním

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Philip Morris – alternativa kouření cigaret
Philip Morris – alternativa kouření cigaret
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Domluv si slevu
Domluv si slevu
NH Car
NH Car
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Yello
Yello
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Datart
Datart
Xella
Xella
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize

TWITTER @nospcr

Co nezaznělo v pondělních lidovkách

Asi do většiny novinových článků se nevtěsná vše, co bylo řečeno. Nejinak tomu bylo i v článku Lidových novin ze dne 24.1.2021, kde se redaktorka dotazovala 1. místopředsedy svazu na aktuální policejní “odborová” témata. Proto zde uvedeme krátká doplnění.

K tomu nejfrekventovanějšímu v poslední době, tedy povinnému očkování bylo také sděleno, že  jsme rádi, že vládní argument zrušení povinného očkování v policii byl stejný jako ten, s nímž svaz začínal každé související jednání a vyjádření, tedy je povinné očkování zbytečné kvůli vysoké proočkovanosti, která dále roste. A také to, že zrušení povinného očkování situaci nepochybně zklidnilo.

K otázce výsluh pak, že pan ministr v poslanecké sněmovně policisty výslovně ujistil, že výsluhy se rušit nebudou, což je shodné s vyjádřením, že není na tom žádný zájem, které dal zástupcům svazu na posledním jednání. I to, že jsme také upozornili, že otázka výsluh je vnímána jako velmi citlivé téma. Nicméně to nezodpovídá dotazy příslušníků na možnou úpravu.

K otázce příspěvku na stravu také, že policejní vedení zatím zajistilo prostředky na první měsíce a na další je hledá. Nicméně to také bylo dáno souvislosti s “navýšením” služebního příjmu v tom smyslu, že pokud by došlo k odebrání stravného, dělalo by to měsíční propad o cca 700 Kč, což by “přidání” 700 Kč ani nevyvážilo, neboť to je myšleno v hrubém, a tedy by se logicky nejednalo o navýšení, nýbrž propad.

V neposlední řadě také to, že oceňujeme avizovanou snahu pana ministra vnitra se pravidelně setkávat a diskutovat a jednat o aktuálních tématech. Jen tak máme možnost vyloučit všechny pochybnosti a z pohledu rezortu pak získat ucelené informace k předejití kroků, které by mohly sbor či policisty a zaměstnance nějak poškodit.


Proto jsme rádi, že přes pochopitelnou vytíženost pana ministra při přebírání rezortu vnitra se příští jednání uskuteční  již tento pátek.

.

Milan Synek, první místopředseda NOS PČR

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email