Formuláře svazu

Přihláška do řádného členství

Řádné členství vzniká přijetím uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška slouží i jako formulář pro přestup do jiné základní organizace nebo pod přímé členství. V ….

Formuláře svazu

Souhlas se srážkami příspěvků

Řádné členství nevznikne bez řádně vyplněného souhlasu se srážením členských příspěvků. Při přechodu člena k jinému krajskému ředitelství nebo celorepublikovému útvaru je potřeba si opětovně ….

Formuláře svazu

Přihláška do členství veterán

Členství veterán vzniká přijetím uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška slouží i jako formulář pro přestup do jiné základní organizace nebo pod přímé členství.  Společně ….

Formuláře svazu

Žádost o mimořádnou právní pomoc

Mimořádná právní pomoc se poskytuje nad rámec běžné právní pomoci zajišťované smlouvou o poskytování právní pomoci prostřednictvím pojišťovny D.A.S. podle ustálených pravidel o poskytování právní ….