Žádost o mimořádnou právní pomoc

Mimořádná právní pomoc se poskytuje nad rámec běžné právní pomoci zajišťované smlouvou o poskytování právní pomoci prostřednictvím pojišťovny D.A.S. podle ustálených pravidel o poskytování právní pomoci, které naleznete zde.  Řádně vyplněná a podepsaná žádost se zasílá spolu s přílohami v listinné podobě do sídla NOS PČR nebo elektronické podobě na e-mail podatelna@nosp.cz nebo do datové schránky 7iud2sc a adresu sídla NOS PČR. Více informací poskytne kancelář NOS PČR.