NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pátek 12. 4. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Xella
Xella
Forest park hotel
Forest park hotel
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
500 Kč pro Vás
500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Datart
Datart
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz

TWITTER @nospcr

Jak postupovat v případě zahájení kázeňského řízení či řízení o jednání, které má znaky přestupku

Úvodní slovo.

NOS PČR poskytuje svým členům velkou řadu výhod, přičemž za zcela zásadní považujeme snahu zajistit členům tu nejkvalitnější dostupnou právní pomoc. Ideální pak je, aby pokud jsou členové již v prvních fázích svého problému o svých právních možnostech alespoň trochu informovaní. Proto jsem velice rád za nabídku příslušníky vyhledávané advokátní kanceláře JUDr. Josefa Kopřivy[8] , se kterou NOS PČR dlouhodobě spolupracuje při řešení těch nejzávažnějších a často medializovaných případů, na zvýšení právní informovanosti členů prostřednictvím série článků a návodů, vycházejících ze značných zkušeností této kanceláře v problematice služebního poměru. Rád bych tedy advokátní kanceláři JUDr. Kopřivy poděkoval za úsilí, které svým erudovaným přístupem věnuje členům NOS PČR a níže již předložil první z článků. 

Mgr. et Bc. Milan Synek, první místopředseda NOS PČR

 

 

 

Patrně každý z příslušníků Policie ČR se kterým služební funkcionář zahájil kázeňské řízení či řízení o jednání, které má znaky přestupku, může potvrdit, že se nejedná o příliš radostnou situaci, na kterou je však nutné bezodkladně reagovat a to ideálně prostřednictvím specializovaného advokáta, který ví, jak postupovat a co si služební funkcionář může a co si v řízení nemůže dovolit, neboť se ne zřídkakdy setkávám s postupem služebního funkcionáře, který se domnívá[1], že může dát podnět k zahájení řízení a toto si následně sám vést[2], že má oprávnění účastníka řízení vyslýchat[3], ideálně za přítomnosti dalších osob[4], případně krátit jeho procesní práva[5], stanovovat mu nepřiměřeně krátké lhůty[6] pro vyjádření a tak podobně. [7]

 

O výše popsaných, namátkou uvedených, prohřešcích služebních funkcionářů by bylo možné napsat knihu s výčtem judikátů, v kterých jsem u soudu docílil, že služební funkcionáři byli soudy „klepnuti přes prsty“ a kázeňská řízení a řízení o jednání, které má znaky přestupku, byla proti mnou zastupovaným klientům zastavena, nicméně se domnívám, že účelem tohoto článku není čtenáře zahltit doslova změtí jednotlivých ustanovení zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správním řádem, soudním řádem správním, ani soudní judikaturou ve věcech služebního poměru.

Podstatné z mého pohledu je, a bezpochyby i z pohledu NOS PČR, na který se opakovaně obrací příslušníci Policie s celou řadou dotazů týkajících se nejasností ohledně možností správného postupu, aby si čtenář po přečtení tohoto článku odnesl krátký, zapamatovatelný návod, jakým způsobem postupovat, pokud s ním služební funkcionář zahájí kázeňské řízení či řízení o jednání, které má znaky přestupku. Ze své vlastní zkušenosti totiž vím, že nelze činit jakási samospásná univerzální doporučení, jak v tom, či onom v případě postupovat, neboť je to právě nezbytné komplexní vyhodnocení každé věci, které stojí za následně vhodně zvolenou právní strategií, která se může případ od případu lišit.

Obecně však lze uvést, že vše začíná od pořízení kompletní kopie spisové dokumentace, neboť teprve na základě jejího vyhodnocení a příběhu, kterým mi klient popíše předmětné události, je možné posoudit vhodnost dalšího postupu v řízení takovým způsobem, aby se maximalizovala šance na zastavení řízení, případně na uložení nejnižšího možného trestu.

 

Pokud dojde k zahájení řízení, je při využití naší advokátní kanceláře vhodné doporučit následující postup:

  • Obratem kontaktujte advokátní kancelář JUDr. Josefa Kopřivy a do doby konzultace s advokátem se k ničemu nevyjadřujte. Vhodná forma kontaktování emailem na: jkopriva@akvodickova.eu, kopie zprávy: rhlavacek@akvodickova.eu, popište podstatu Vašeho problému a přiložte veškeré dostupné doklady, pokud věc nesnese odkladu, tak prostřednictvím telefonu +420608444414, pokud by advokát hovor nepřijal[9], zašlete na číslo sms s Vaším jménem a sdělením o jakou věc se jedná a advokát se Vám ozve zpět.
  • Napište na DAS žádost o schválení právní pomoci (více informací na https://www.nosp.cz/vyuziti-pravni-ochrany-das/ ), uveďte číslo pojistné smlouvy (4007636), uveďte Vaše osobní identifikační/služební číslo, věcně popište podstatu Vašeho problému, přiložte veškeré dostupné doklady, co nejpřesněji formulujte váš požadavek na právní ochranu, zdůrazněte důležité lhůty či termíny, uveďte aktuální spojení na Vás a závěrem výslovně sdělte, že požadujete přidělit advokáta JUDr. Josefa Kopřivu.
  • V případě potřeby služebnímu funkcionáři pouze oznamte, že si pro zastoupení v řízení zvolíte zmocněnce, advokáta JUDr. Josefa Kopřivu, který bude služebního funkcionáře kontaktovat a dále se k věci nevyjadřujte.

JUDr. et Mgr. Josef Kopřiva,

bývalý policista a současný advokát specializující se na zastupování příslušníků bezpečnostních sborů

 

 

[1] Nutno podotknout, že zcela chybně.

[2] Nemůže, neboť jde bez dalšího o vadu řízení, tím spíše za situace, kdy zákon o služebním poměru předpokládá výslech osoby podávající podnět.

[3] Je právem účastníka řízení se k věci vyjádřit, nikoliv jeho povinností.

[4] Které však nemají u jednotlivých úkonů vůbec co pohledávat, neboť řízení je ze zákona neveřejné.

[5] Tím, že mu odmítne poskytnout správní spis k pořízení kopie, neprovede jím navržené důkazy, neprovede jeho řádné poučení atd.

[6] Ačkoliv se účastník řízení má právo vyjadřovat v průběhu celého řízení, služební funkcionáři často stanovují takřka šibeniční lhůty pro vyjádření k věci či uplatnění návrhů na provedení důkazů.

[7] Ve výčtu zlozvyků, kterými služební funkcionáři trpí, by se dalo pokračovat patrně ještě na několik stránek.

[8] https://www.akkopriva.cz/reference/

[9] Může se stát, že je u soudu či na jiném jednání a telefon nemůže vzít.

 

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

INSTAGRAM nospcr