Roušky pro členy a kolegy

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky zajišťuje roušky pro své členy a kolegy prostřednictvím svých základních organizací policie i vězeňské služby, které tyto roušky od svého partnera nakoupily nebo nákup zprostředkovaly.

Děkujeme všem, kteří pomáhají.

NOS PČR