Jednání NOS PČR s advokátní kanceláří LP Legal

Dne 13. 6. 2017 jednalo předsednictvo NOS PČR se zástupci advokátní kanceláře LP Legal a to Mgr. Alicí Kubíčkovou, LL.M. a JUDr. Janem Burešem, Ph. D. Jednání probíhalo v přátelském duchu, kdy zástupci AK informovali předsednictvo o vývoji poskytování služeb jejich kanceláří a úspěšnosti řešení sporů. Následně bylo dohodnuto, že bude vytvořena statistika využití advokátní kanceláře členy NOS s vyhodnocením úspěšnosti, se kterou budou následně seznámeni i členové NOS PČR.

 

Předsednictvo NOS PČR