Novela zákona o služebním poměru v Senátu

Dne 22. 06. 2017 byl do Senátu Parlamentu České republiky doručen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, jako senátní tisk č. 156:
Dne 12. 07. 2017 bude projednán ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na jeho 7. schůzi:
Připojujeme citovaný senátní tisk i úplně znění zákona před projednáním v Senátu.
JUDr. Milan Štěpánek, předseda