Jednání rady útvarů Olomouckého kraje

Dne 16. 10. 2016 se za předsednictvo NOS PČR zúčastnila Libuše Branná jednání rady útvarů Olomouckého kraje. Tato seznámila členy rady útvarů s aktuálními informacemi v rámci činnosti předsednictva NOS PČR.  Členové rady útvarů dále přednesli aktuální informace v rámci problematiky jejich kraje, kdy nejvíce diskutovanou otázkou bylo čerpání z fondu FKSP a s tím spojené  příspěvky na stravování, ale i např. přerozdělení a nastavení zvláštních příplatků v tomto kraji. Všem zúčastněným děkuji za konstruktivní diskuzi.

Libuše Branná
1. místopředseda NOS PČR