Setkání předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie České republiky s vedením Odborového svazu policie Slovenské republiky

Ve dnech 17. – 18. 10. 2017 proběhlo v hotelu Olšanka v Praze setkání předsednictva NOS PČR s vedením Odborového svazu policie Slovenské republiky. Předmětem pravidelného ročního zasedání, tentokrát uskutečněného v ČR, bylo tradičně seznámení a předání informací a zkušeností z činnosti obou odborových svazů. Dalšími tématy byla mezinárodní spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky a EuroCOP, standardy policejních složek v Evropě a také oblast odměňování a kolektivního vyjednávání.

V rámci dopoledního programu navštívil jednání předseda ČMKOS Josef Středula, který slovenské kolegy seznámil s činností ČMKOS a velmi úspěšné spolupráci s NOS PČR v boji za zvýšení platů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Dalším hostem, který reprezentoval vedení Policie ČR, byl náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřováni plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild. Za jeho účasti byly diskutovány problematiky náboru nových policistů, výstroje a výzbroje, vývoje platů a komunikace vedení policie s představiteli NOS PČR. Detailní debata se zaměřila na oblast výběrových řízení a rozdílů mezi legislativou obou států v této oblasti.

Po oficiální části navštívilo předsednictvo s hosty prostory Pražského hradu.

 

Předsednictvo NOS PČR