Jednání s vedením PČR z hlediska opatření ohledně coronaviru

Dne 6. 3. 2020 informovalo vedení Policie ČR odborové organizace, že soustavně sleduje vývoj ohledně onemocnění koronaviru, kdy prostřednictvím vnitřního systému informuje všechny články PČR o situaci a předává veškeré informace. Dále bylo sděleno, že má dostatečné materiální zabezpečení – ochranné prostředky, které distribuuje na jednotlivé články PČR, kdy priorita je ochrana příslušníků a zaměstnanců PČR.

Tomáš Machovič, předseda NOS PČR