NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Středa 28. 2. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Xella
Xella
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Forest park hotel
Forest park hotel
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Datart
Datart
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi

TWITTER @nospcr

Jednání s vedením Policie ČR dne 19. června 2020

Dne 19. června 2020 proběhlo jednání odborových organizací zastoupených vedením Nezávislého odborového svazu Policie ČR, Unií bezpečnostních složek a Odborovým svazem státních orgánů a organizací společně s vedením Policejního prezidia ČR zastoupeného policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem, 1. náměstkem brig. Gen. Mgr. Martinem Vondráškem a ředitelem kanceláře policejního prezidenta plk. JUDr. Mgr. Jiřím Trojáčkem.
V rámci jednání byl odborovým organizacím představen nový ředitel kanceláře policejního prezidenta Jiří Trojáček.
Nezávislý odborový svaz Policie ČR předložil přítomným odborovým organizacím a vedení policejního prezidia pracovní návrhy k případnému využití v rámci zákona o služebním poměru. Jsou zde uvedeny pouze úpravy, které jsou dle podnětů policistů a členů odborů potřebné.

Následně policejní prezident informoval o tom, že v rámci opatření COVID-19 byly na kraje rozeslány odměny za nadstandartní nasazení a plnění úkolů policistů v rámci služby v tomto období. Upozornil, že odměny nebyly plošné, ale dle zásluhovosti na základě rozhodnutí služebního funkcionáře. Také upřesnil, že část finančních prostředků byla určena na refundace spojené se směnností. V rámci financování krajů uvedl, že se v současné době snaží finančně posílit kraje s nižším průměrem osobního ohodnocení oproti celé republice.
Informoval o tom, že Ministerstvo vnitra ČR jedná o nalezení finančních prostředků na stabilizační příplatek. Uvědomují si, že není možné stabilizační příplatek poskytnout všem policistům, ale pouze na územích s hlubokým podstavem. O možném nastavení případného stabilizačního příplatku budou probíhat další jednání. K tomuto policejní prezident uvedl, že je třeba využít doby po končících opatřeních, kdy nezaměstnanost stoupá, a možná bude ještě do podzimu stoupat, k efektivnějšímu náboru. Také je potřeba se soustředit na současné policisty a tyto motivovat tak, aby nedocházelo odchodu.
Dále informoval o tom, že v průběhu tří let má dojít k navýšení necelých 3 000 systemizovaných míst s tím, že místa budou na jednotlivé kraje uvolňována postupně a efektivněji. Na základě jasně stanovené koncepce a potřeb jednotlivých krajů, bez rušení služeben. Uvedl, že je třeba zachovat i malé služebny, protože právě ty mají význam pro zajišťování bezpečnosti. V rámci tohoto byl učiněn dotaz na případnou novou systemizaci, kde by ve strukturách mohlo dojít k zařazení některých vedoucích oddělení do 8. platových tříd a jaké důvody k tomuto vedly. K tomuto bylo sděleno, že představa struktury jednotlivých odděleních v krajích je mít tři úrovně dle činností a velikostí, kdy by tímto mohlo dojít k lepší propustnosti v rámci výběrových řízení a zlepšení karierního řádu. (Začínající vedoucí oddělení by začínali na menších odděleních a postupně, s nabírajícími zkušenostmi, přešli na větší oddělení, kde by mohlo dojít k zařazení do 8. platové třídy.) K tomuto bylo dále uvedeno, že je vnímáno, že všichni vedoucí nemají dostatečné vzdělání na 8. platovou třídu, ale určitě nedojde k tomu, že by někdo musel odejít. Práce vedoucích a jejich zkušeností si váží a ke změnám by mohlo dojít pouze tam, kde by došlo ke splnění všech náležitostí. Dále bylo řečeno, že přesné nastavení bude záležet na struktuře a katalogu prací, protože je třeba vyřešit zastupitelnost na útvarech.

1. náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek informoval o tom, že v průběhu opatření i nadále Policejní prezidium ČR vydává vždy zkrácené verze pro služební činnosti v souvislosti s uvolňováním opatřeních v rámci COVID-19.
Také uvedl, že nadále dochází k posilování některých krajů formou převelení, a to převážně v rámci ZOP (197 policistů) a přibližně 40 policistů z jiných krajů, vždy na tři měsíce.
Informoval o dokončování dalšího systému v rámci mobilní platformy, který by usnadňoval práci policistům. Zlepšování vozového parku na základě zkušeností z výkonu, dle potřeb činnosti policie. Také upozornil na znovu spuštění školení řidičů v rámci „školy smyku“.
Na otázku spojenou s pravidelným setkáváním ředitelů jednotlivých krajů s odbory bylo uvedeno, že pravidelné setkávání nechává policejní prezident na jednotlivých krajích. Přislíbil, několikrát do roka, pozvání odborů na velká setkání s řediteli.

Na závěr byl ze strany NOS PČR učiněn dotaz k zaslanému návrhu NOS PČR na změnu předpisu o cestovních náhradách. Na toto bylo sděleno, že NOS PČR obdržel sdělení v písemné formě, že se návrhy bude zaobírat komise. NOS PČR požádal o jejich zástupce v komisi ke zpracování návrhu o cestovních náhradách. K tomuto bylo uvedeno, že to je možné.

Tomáš Machovič
Předseda NOS PČR

 

S výsledky jednání podrobně seznámil předseda NOS PČR členy předsednictva za policii a Výbor pro policii dne 23. 6. 2020, který výsledky jednání projednal a neměl výhrady k dalšímu navrženému postupu. Tento zápis, včetně zmíněné připomínky k zákonu v paragrafovém znění i návrh předpisu o cestovních náhradách jsou přístupné v dokumentech členské aplikace ESNOS, kde byla zřízena složka Návrhy.

Milan Synek, předseda výboru

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.