POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Xella
CK Zemek
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
SPA
Motora
Wienerberger
Datart
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
České dráhy – IN KARTA
Slider

TWITTER @NOSPCR

Jednání s vedením Policie ČR dne 19. června 2020

Dne 19. června 2020 proběhlo jednání odborových organizací zastoupených vedením Nezávislého odborového svazu Policie ČR, Unií bezpečnostních složek a Odborovým svazem státních orgánů a organizací společně s vedením Policejního prezidia ČR zastoupeného policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem, 1. náměstkem brig. Gen. Mgr. Martinem Vondráškem a ředitelem kanceláře policejního prezidenta plk. JUDr. Mgr. Jiřím Trojáčkem.
V rámci jednání byl odborovým organizacím představen nový ředitel kanceláře policejního prezidenta Jiří Trojáček.
Nezávislý odborový svaz Policie ČR předložil přítomným odborovým organizacím a vedení policejního prezidia pracovní návrhy k případnému využití v rámci zákona o služebním poměru. Jsou zde uvedeny pouze úpravy, které jsou dle podnětů policistů a členů odborů potřebné.

Následně policejní prezident informoval o tom, že v rámci opatření COVID-19 byly na kraje rozeslány odměny za nadstandartní nasazení a plnění úkolů policistů v rámci služby v tomto období. Upozornil, že odměny nebyly plošné, ale dle zásluhovosti na základě rozhodnutí služebního funkcionáře. Také upřesnil, že část finančních prostředků byla určena na refundace spojené se směnností. V rámci financování krajů uvedl, že se v současné době snaží finančně posílit kraje s nižším průměrem osobního ohodnocení oproti celé republice.
Informoval o tom, že Ministerstvo vnitra ČR jedná o nalezení finančních prostředků na stabilizační příplatek. Uvědomují si, že není možné stabilizační příplatek poskytnout všem policistům, ale pouze na územích s hlubokým podstavem. O možném nastavení případného stabilizačního příplatku budou probíhat další jednání. K tomuto policejní prezident uvedl, že je třeba využít doby po končících opatřeních, kdy nezaměstnanost stoupá, a možná bude ještě do podzimu stoupat, k efektivnějšímu náboru. Také je potřeba se soustředit na současné policisty a tyto motivovat tak, aby nedocházelo odchodu.
Dále informoval o tom, že v průběhu tří let má dojít k navýšení necelých 3 000 systemizovaných míst s tím, že místa budou na jednotlivé kraje uvolňována postupně a efektivněji. Na základě jasně stanovené koncepce a potřeb jednotlivých krajů, bez rušení služeben. Uvedl, že je třeba zachovat i malé služebny, protože právě ty mají význam pro zajišťování bezpečnosti. V rámci tohoto byl učiněn dotaz na případnou novou systemizaci, kde by ve strukturách mohlo dojít k zařazení některých vedoucích oddělení do 8. platových tříd a jaké důvody k tomuto vedly. K tomuto bylo sděleno, že představa struktury jednotlivých odděleních v krajích je mít tři úrovně dle činností a velikostí, kdy by tímto mohlo dojít k lepší propustnosti v rámci výběrových řízení a zlepšení karierního řádu. (Začínající vedoucí oddělení by začínali na menších odděleních a postupně, s nabírajícími zkušenostmi, přešli na větší oddělení, kde by mohlo dojít k zařazení do 8. platové třídy.) K tomuto bylo dále uvedeno, že je vnímáno, že všichni vedoucí nemají dostatečné vzdělání na 8. platovou třídu, ale určitě nedojde k tomu, že by někdo musel odejít. Práce vedoucích a jejich zkušeností si váží a ke změnám by mohlo dojít pouze tam, kde by došlo ke splnění všech náležitostí. Dále bylo řečeno, že přesné nastavení bude záležet na struktuře a katalogu prací, protože je třeba vyřešit zastupitelnost na útvarech.

1. náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek informoval o tom, že v průběhu opatření i nadále Policejní prezidium ČR vydává vždy zkrácené verze pro služební činnosti v souvislosti s uvolňováním opatřeních v rámci COVID-19.
Také uvedl, že nadále dochází k posilování některých krajů formou převelení, a to převážně v rámci ZOP (197 policistů) a přibližně 40 policistů z jiných krajů, vždy na tři měsíce.
Informoval o dokončování dalšího systému v rámci mobilní platformy, který by usnadňoval práci policistům. Zlepšování vozového parku na základě zkušeností z výkonu, dle potřeb činnosti policie. Také upozornil na znovu spuštění školení řidičů v rámci „školy smyku“.
Na otázku spojenou s pravidelným setkáváním ředitelů jednotlivých krajů s odbory bylo uvedeno, že pravidelné setkávání nechává policejní prezident na jednotlivých krajích. Přislíbil, několikrát do roka, pozvání odborů na velká setkání s řediteli.

Na závěr byl ze strany NOS PČR učiněn dotaz k zaslanému návrhu NOS PČR na změnu předpisu o cestovních náhradách. Na toto bylo sděleno, že NOS PČR obdržel sdělení v písemné formě, že se návrhy bude zaobírat komise. NOS PČR požádal o jejich zástupce v komisi ke zpracování návrhu o cestovních náhradách. K tomuto bylo uvedeno, že to je možné.

Tomáš Machovič
Předseda NOS PČR

 

S výsledky jednání podrobně seznámil předseda NOS PČR členy předsednictva za policii a Výbor pro policii dne 23. 6. 2020, který výsledky jednání projednal a neměl výhrady k dalšímu navrženému postupu. Tento zápis, včetně zmíněné připomínky k zákonu v paragrafovém znění i návrh předpisu o cestovních náhradách jsou přístupné v dokumentech členské aplikace ESNOS, kde byla zřízena složka Návrhy.

Milan Synek, předseda výboru

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email