POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Yello energy
Yello energy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Xella
Xella
Domluv si slevu
Domluv si slevu
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
Forest park hotel
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Wienerberger
Wienerberger
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
CK Zemek
CK Zemek
Motora
Motora
SPA
SPA
Datart
Datart
NH Car
NH Car
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty

TWITTER @NOSPCR

K případu fantaskního stíhání za mučení z pohledu kolegů

Dne 30. 4. 2020 vydal Krajský soud v Českých Budějovicích pod spisovou značkou 4 TO 253/2020-2382 Usnesení ve kterém předseda senátu Krajského soudu JUDr. Ondřej Vítů zrušuje rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích a věc předává řediteli KŘP Jihočeského kraje České Budějovice do kázeňského řízení o přestupku. Jedná se o rozsudek, který se týká policisty komisaře por. Ing. Martina Gajdoše zařazeného na 1. oddělení obecné kriminality, Územní odbor České Budějovice, který byl obžalován ze zločinů mučení a jiné nelidské zacházení, vydírání, zneužití pravomoci úřední osoby a přečinu nadržování. Jak je ze samotného rozsudku patrno, tak odvolací soud v jednání, které popisovala obžaloba popisované zločiny případně přečiny neshledal, naopak se soudce ve svém usnesení podivuje nad postupem orgánů GIBS a dozorujícího státního zástupce. Dalo by se říci, že vše dobře dopadlo, ale je nutné připomenout, že uvedená kauza začala trestním stíháním por. Ing. Martina Gajdoše a nprap. Vladimíra Lavičky dne 10. 9. 2018 a dále také skutečnost, že oba policisté byli zproštěni výkonu služby od 22. 11. 018. Tedy nejen, že na oba policisty a jejich rodiny měla tato situace psychický a ekonomický dopad, ale v rodině nprap. Vladimira Lavičky skončila tragédií, kdy nprap. Vladimír Lavička pod psychickým tlakem spáchal dne 11. 12. 2018 sebevraždu, což je také konstatováno v Usnesení Krajského soudu.

 

S tímto však úzce souvisí i další skutečnost, která po popisované události nastala na SKPV ÚO České Budějovice. Již samotné sdělení obvinění obou kolegů vyvolalo u ostatních policistů pocit nejistoty, strach a obavy vůbec kohokoliv vyslechnout či případně zvýšit hlas na vyslýchaného, aby se náhodou nedopustil vyslýchající policista některého z trestných činů. A pokud se týká reakce z druhé strany tedy ze strany podezřelých a obviněných, tak na sebe díky uměle vytvořené mediální kampani nenechala dlouho čekat. Začali se množit oznámení na policisty zejména ze strany obviněných, kteří byli vyšetřováni vazebně a přišli do styku s obžalovaným M.R., kdy podstatou většiny oznámení bylo , že jej policisté mučili, vydírali nutili k přiznání případně byli vyslýchání pod vlivem drog. Je pak obdivuhodné, že v takto vyvolané atmosféře policisté zařazení na SKPV ÚO České Budějovice na svou práci zcela nerezignovali, přestože se opakovala situace, kdy se jim podařilo zrealizovat pachatele trestné činnosti, který byl následně vazebně vyšetřován a z jeho strany následovalo oznámení na jejich nezákonný postup, který prošetřovalo GIBS případně OVK. Jako jeden z mnoha příkladů je možné uvést obžalovaného J. Z., který po dohodě z obžalovaným M.R. obvinil policisty 1. oddělení obecné kriminality, Územního odboru České Budějovice z nezákonných postupů. Tito byli následně vyšetřováni GIBS Jihlava a uvedená věc byla pro prošetření založena se závěrem, že policisté nepochybili. Popisovaná věc je v současné době zažalována u Okresního soudu v Českých Budějovicích pro křivé obvinění ze strany obžalovaného J. Z. Dalším takovým příkladem bylo chování obžalovaného K.Š,, který obvinil policisty 1. oddělení obecné kriminality, Územní odbor České Budějovice z nucení k výpovědi, nezákonného protokolování a následně z distribuce omamných a psychotropních látek a kuplířství. Uvedený případ opět prověřovala GIBS proběhlo několik výslechů a závěr byl, že celý případ byl odložen dle § 159a/1 tr. řádu, tedy skutek se nestal. Uvedený obviněný byl také ve Vazební věznici v Českých Budějovicích v době kdy zde byl již zmíněný obžalovaný M.R. V této fázi je nutné podotknout, že policisté místo toho aby se věnovali své práci, tedy objasňování a odhalování závažné sériové trestné činnosti, tak neustále obhajovali svoji činnost ať už před orgány GIBS , OVK později i Okresního soudu. Popisované chování ze strany obviněných se neustále opakovalo a v podstatě se mezi obviněnými tradovalo, pokud chtějí vyváznout s nízkým trestem, tak ať to udělají jako obžalovaný M.R., tedy obviní vyslýchající policisty z nezákonných postupů aby jim udělali problémy a ono vše pak u soudu dopadne v jejich prospěch. Dokonce se mezi obviněnými ve Vazební věznici České Budějovice šířil názor „oznamujte všechno na policajty z kriminálky a ať se tam potom třeba všichni vystřílí“.

 

Tyto všechny popisované skutečnosti měli vliv i na personální obsazení SKPV, kdy se zvýšil odchod policistů z SKPV a naopak nikdo z policistů z jiných útvarů neměl zájem o službu na SKPV, kdy důvod byl prostý „ Vás pořád někdo obviňuje, neustále Vás vyšetřuje GIBS nebo OVK a to já nemám zapotřebí chodit pracovat na toto oddělení „.

 

Závěrem je nutné uvést, že i soudce sám ve vydaném Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích hodnotil velice profesionálně a korektně práci operativců, naopak se zarazil nad prací GIBS a dozorujícího státního zástupce i nad motivem který je hnal k takovému jednání. (pozn. výňatek z odůvodnění zde). Jakkoliv věc na oko dobře dopadla a jede se dál, je nutné připomenout, že uvedená uměle vyvolaná kauza stále zbytečně jeden lidský život, zničila na dlouhou dobu chod dvou zcela slušných rodin, kdy v jednom případě je vzniklá situace nevratná a v neposlední řadě zcela změnila atmosféru, práci a přístup policistů zařazených na SKPV, kdy je otázkou zda dojde i po této stránce někdy v budoucnu k napravení tohoto stavu.

DOSLOV PŘEDSEDY NOS PČR

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří svojí prací přispěli a přispívají k překonání této nelehké situace a ubezpečit, že NOS PČR je bude i nadále podporovat. Tento případ znovu ukázal, jak jednoduše lze obvinit policistu z úmyslného trestného činu a také, že následné očištění v soudním procesu, které může trvat řadu let, je nejen finančně velice nákladné, stojí mnoho psychických sil jak policistu a jeho rodinu, ale má dopad i na jeho kolegy. Zároveň to ukazuje, že v těchto případech běžné právní poradenství nestačí, ale je důležité mít zajištěnou bezplatnou právní ochranu i v případě obvinění z úmyslného trestného činu, kterou NOS PČR na rozdíl od mnohých poskytuje. (více zde) 
 
Tomáš Machovič, předseda NOS PČR
sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email