POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Slider
Forest park hotel
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Datart
Telly – digitální televize
České dráhy – IN KARTA
Xella
Motora
Wienerberger
SPA
Krmivo Platinum
NH Car
Pneumatiky.cz
Slider

TWITTER @NOSPCR

Jednání Výboru pro bezpečnost dne 3.11.2016

Dnes 3. 11. 2016 se místopředseda NOS PČR Bc. Zdeněk Bartoň účastnil jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu pořadu jednání byl návrh státního rozpočtu pro rok 2017, kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, který uvedl náměstek ministra vnitra Mgr. Jiří Zmatlík za účasti náměstka policejního prezidenta Mgr. Ing. Petra Petříka.  Návrh státního rozpočtu pro rok 2017, kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky uvedl ministr spravedlnosti Mgr. Robert Pelikán.

V průběhu informace o návrhu rozpočtu MV Mgr. Zmatlík informoval poslance o struktuře příjmů na jedné straně a o struktuře výdajů na straně druhé. Vyjádřil spokojenost s navrženým rozpočtem, o jehož podobě byla dlouhá řada jednání s ministerstvem financí. Jako slabinu rozpočtu uvedl investiční stránku.

Při rozpravě poslanci kritizovali spokojenost ministerstva vnitra s navrženým rozpočtem, zejména poslanec Zdeněk Ondráček upozornil na řadu problémů, týkajících se nízkých služebních příjmů příslušníků, v rozpočtu nenašel priority MV, poukázal na okolnost, že MV nic nenabízí novým zájemcům o službu u Policie ČR. Dále upozornil na problém s náborem, kdy nástupní plat policisty se má pohybovat v rozmezí 22-23000,-Kč a ne pouze 18000,-Kč hrubého. Vyslovil pochybnosti při takových to podmínkám o náboru dalších 4000 policistů do roku 2020. V další části se věnoval problémům s balistickou ochranou, odměňováním řadových policistů, jejich vybavením a zdůraznil bezpečností situaci nejen v ČR, ale zejména v zahraničí.

Poslanec Bohuslav Chalupa mimo jiné vznesl otázku proč dalších 4000 policistů, zda raději lépe ohodnotit stávající policisty a zlepšit jim podmínky pro výkon služby, požadoval audit výcviku, který do současné doby neobdržel. Informoval poslance o stavu balistické ochrany u policistů, kdy se účastnil prezentace na Policejní akademii. Vyjádřil nespokojenost s tím, jak probíhají nákupy a akviziční řízení v rámci policie.

Ostatní poslanci v rámci rozpravy upozornili na rozdíl mezi vypovídajícím rozpočtem, který předkládá Armáda ČR a rozpočtem, který předkládá MV.

Přes všechny připomínky k návrhu rozpočtu Výbor pro bezpečnost doporučil Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu pro rok 2017, kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra MV schválit.

Návrh státního rozpočtu pro rok 2017, kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky uvedl ministr spravedlnosti Mgr. Robert Pelikán. Informoval také o struktuře příjmů a výdajů, uvedl, že rozpočet je optimální a odpovídá trestní politice ministerstva spravedlnosti. Rozprava se vedla směrem k Probační a mediační službě, zejména jejímu přetížení a početním stavům. Dále k ukládání alternativních trestů, zlepšení podmínek vězňů a jejich zaměstnávání, proběhla krátká informace o platových podmínkách příslušníků VS ČR a jejich občanských zaměstnanců.

Výbor pro bezpečnost doporučil Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu pro rok 2017, kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky schválit.

Bližší informace z jednání obdrží na nejbližším jednání členové Výboru NOS PČR a předsedové ZO na SHP.

Přínosem pro NOS PČR je domluvená další spolupráce s poslancem Zdeňkem Ondráčkem a Bohuslavem Chalupou ohledně zlepšení podmínek výkonu službu a služebních příjmů.

Zpracoval: Bc. Zdeněk Bartoň

 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email