POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Xella
CK Zemek
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
SPA
Motora
Wienerberger
Datart
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
České dráhy – IN KARTA
Slider

TWITTER @NOSPCR

Setkání představitelů EuroCOP s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem

Dne 29. září 2016 se prezidentka a viceprezidenti  Evropské policejní konfederace EuroCOP setkali s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem v sídle Evropské komise v Bruselu.

Jean-Claude Juncker byl informován prezidentkou Angels Bosch, viceprezidentem Rogerem Mercatorisem a druhým viceprezidentem Calumem Steelem o zkušenostech policistů a výzvách, kterým čelí v celé Evropě. Konkrétně pan Juncker slyšel o realitě policejní práce ve době bezprecedentní hrozby terorismu. Přes toto i přes neustále rostoucí požadavky na policisty i na policejní síly v celé Evropě byly sníženy investice do policejních sborů a počty policistů klesaly. Ángels Bosch vysvětlila, že se zdálo, že řešení úsporná opatření členských států jsou přednější než bezpečnost občanů.

Pan Juncker byl upozorněn, že navzdory velmi vítanému usnesení o sdílení informací, bylo zapotřebí více opatření k zajištění jeho praktického provedení. Byly to velmi důležité informace, které měly být snadno dostupné všem evropským policistům, aby bylo zajištěno, že nebudou ohrožení, když neúnavně zajišťují pro občany Evropy bezpečí. To se týkalo zejména členských států, které mají autonomní nebo částečně autonomní region s vlastními policejními silami.

EuroCOP dal jasně najevo, že řešení teroristické hrozby nespočívá ve stále větším počtu zbraní pro policisty, ale že je důležité zajistit, aby policisté byli řádně vybaveni tak, aby mohli sebe i občany bránit. Také je důležité, aby policisté byli schopni pracovat v komunitách a musí mít přístup ke zpravodajským informacím, které nemohou být nepřístupnou zónou pro policisty.

Pan Juncker byl také informován o praktických zkušenostech policie ze vzniklé uprchlické a migrační krize. Policisté nebyli vyškoleni k řešení složitých problémů, vzniklých migrační krizí a některé policejní síly jsou prostě zahlceny velkým počtem uprchlíků, přicházejících k evropským břehům.

Pan Juncker byla také upozorněn, že policejními síly jsou často nuceny vypořádat se s problémy, které náleží do jiných oblastí, jako jsou bydlení, zdravotnictví a školství a že existuje příliš mnoho netolerance k migrantům z důvodu strachu ze zvýšené hrozby terorismu. Kromě toho vyhrocená politická rétorika nesnášenlivosti vytváří další konflikty, které potom kladou vyšší nároky na policejní službu.

V rámci jednání bylo panu Junckerovi navrženo, že příležitostí ke zvýšení schopnosti policejních sil bylo ujednocení v prvcích policejního výcviku napříč členskými státy. EuroCOP navrhl vytvoření společného evropského policejního výcvikového programu , postaveného na stávajících vzdělávacích a výměnných programech, který by mohl nabídnout významné zlepšení schopností a kapacit všech evropských policistů. Takový program, uvedený v evropské úmluvě, by mohl poskytnout základ pro formování evropského programu pro vymáhání práva. Pokud byl takový návrh podpořil, byl by to úspěch pro všechny policisty.

Ángels Bosch, Roger Mercatoris a Calum Steele také v některých momentech upozornili pana Junckera na řadu otázek, včetně problémů na regionální úrovni:

Nemožnost Guarda Civil ve Španělsku a GNR v Portugalsku užívat svobody odborového sdružování

Policejní aspekty Brexitu

Problémy na hranicích mezi Řeckem a Makedonií

Pokračující výjimečný stav ve Francii a dopady na civilní právní stát

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email