Kolegové z partnerského OZP v SR se zúčastnili protestního pochodu v Prešově

Předsednictvo NOS PČR vyslovilo bezvýhradnou podporu svým slovenským kolegům z partnerského Odborového zväzu polície v Slovenskej republike, kteří svojí účastí na protestních akcích vyjádřili nesouhlas s navrhovanými legislativními záměry slovenské vlády, jež mají potenciál snížit mzdové a sociální standardy pracujících na Slovensku.
Více v krátkém článku předsedy ZO OZP Vranov nad Topľou, který se tento měsíc zúčastnil návštěvy jihočeských kolegů.
ODBORÁRI VYJADRILI NESPOKOJNOSŤ V CENTRE PREŠOVA
Dňa 18.9.2020 popoludní sa členovia Krajskej rady OZP v Prešove spoločne so zástupcami vedenia a ostatnými členmi OZP zúčastnili protestného pochodu za práva zamestnancov a to pod záštitou Konfederácie odborových zväzov/KOZ/. Pochodom cez centrum mesta spoločne s inými odborovými zväzmi vyjadrili nesúhlas s navrhovanými legislatívnymi zámermi vlády SR. Odbory sa obávajú znižovania mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich. Uvedenému pochodu predchádzal pochod v Košiciach 17.9.2020.
Ako prvá na tribúnu vystúpila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová, ktorá skonštatovala že slovenská minimálna mzda je štvrtá najnižšia v parite kúpnej sily a aj v priemerných nákladoch práce máme štvrté najnižšie celkové náklady práce na zamestnanca v parite kúpnej sily.
Odborári protestovali aj proti zmene mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy a zníženiu minimálnej mzdy v roku 2021 zo zákonom garantovaných 656 EUR na 623,- EUR, čo má určite aj vplyv na výšku valorizácie platov. Namietali tiež znižovanie príplatkov za prácu v noci a cez víkend, ako aj 13.dôchodkov. Zo štatistík je známe, že na Slovensku zamestnanci odrobia najvyšší počet nočných služieb v rámci EÚ.
Nesúhlasíme tiež s plánovaným zrušením stropu do dôchodku, či výhod 13. a 14 platu, zmenu zákona o tripartite, zákonníka práce v otázke zavedenia 20- percentnej hranice reprezentatívnosti odborov.
Na tribúne ako ďalší vystúpil predseda OZ Kovo , ako aj predseda OZ školstva. Na záver protestného pochodu sa zamestnancom prihovoril súčasný prezident KOZ Marián Magdoško, ktorý bol donedávna predsedom OZP a dlhé roky jeho podpredsedom.
Veríme, že ďalšie pripravované protestné pochody v Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne a Trnave budú výzvou na zamyslenie pre vládu SR a táto bude pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi, nie len zamestnávateľmi.
Za krajskú radu OZP Prešov

Jozef Baškovský