Základní organizace v Jihomoravském kraji

Základní organizace policie

(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
Bc. Petr Habrda (předseda ZO)
(předseda ZO)

Základní organizace vězeňské služby

Pavel Tesař (předseda ZO)
Jiří Holík (předseda ZO)