Základní organizace v Karlovarském kraji

Základní organizace policie

(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)

Základní organizace vězeňské služby

(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)