Základní organizace v Královehradeckém kraji

Základní organizace policie

(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)

Základní organizace vězeňské služby

Petr Hilsch (předseda ZO)
(předseda ZO)