Základní organizace v Olomouckém kraji

Základní organizace policie

(předseda ZO)
Bc. Tomáš Kabourek (předseda ZO)
(předseda ZO)
(předseda ZO)

Základní organizace vězeňské služby

(předseda ZO)
(předseda ZO)
Mgr. František Richter (předseda ZO)