NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Neděle 26. 3. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Jiří Boukal

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Základní organizace NOS PČR Trutnov tímto vyhlašují veřejnou sbírku, kterou chtějí zúčastněné strany podpořit

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
NH Car
NH Car
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Xella
Xella
Břitva a nůžky s.r.o.
Břitva a nůžky s.r.o.
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Forest park hotel
Forest park hotel
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Datart
Datart
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Yello
Yello
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA

TWITTER @nospcr

Návrh nové tarifní tabulky jako výsledek činnosti NOS PČR

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky se soustavně zasazuje o zlepšení sociálních podmínek příslušníků bezpečnostních sborů, přičemž poukazuje neudržitelný stav zejména v oblasti odměňování a náboru nových příslušníků. Jedná se o obecně známé argumenty – neschopnost konkurovat nástupními služebními příjmy příslušníků nástupním platům ve výrobní sféře, odchody policistů po několika málo letech služby, příspěvky na stravování, a mnoho dalších.

Výrazným krokem bylo vypsání petice v září 2016, ve které jsme požadovali trvalé zlepšení podmínek příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů, odstranění neplacených přesčasů a také lepší podmínky pro nábor nových příslušníků. Během krátké doby jsme pod petici získali podpisy 20.573 petentů. Petice byla předána premiérovi 1. prosince 2016, kdy při jednání předseda vlády garantoval zahájení jednání v úvodu roku 2017 o výrazném navýšení platů pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů pro rok 2018. Na tomto jednání také ministr vnitra potvrdil předložení novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která řeší zejména neplacené přesčasové hodiny, bude motivovat uchazeče náborovým příspěvkem a nijak se nedotkne výsluhových nároků.

Za krátkou dobu od předání petice došlo na základě jednání s vedením ministerstva vnitra a Policie ČR k výraznému posunu, a to jak v souvislosti s novelou zákona o služebním poměru, ale v návaznosti na ni i v oblasti odměňování. Ačkoliv premiér garantoval jednání o navýšení platů pro rok 2018, došlo ke změně. Jedná se o změnu výrazně pozitivní v podobě návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví nová stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, s navrhovanou účinností již od 01. 07. 2017.

Materiál byl dne 10. 02. 2017 předložen vládě České republiky a v jeho kompletní podobě jej naleznete včetně všech přílohových materiálů (tedy i návrhů obou nových „tarifních tabulek“) pod odkazem: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAJFK23KD

Citace z předkládací zprávy:

„Návrh nařízení vlády (dále jen „návrh“), kterým se mění stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, se předkládá mimo plán Legislativních prací vlády.

Návrh byl připraven na základě zmocnění zakotveného v § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., podle kterého vláda stanoví nařízením stupnici základních tarifů služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů i pro následující kalendářní rok a s ohledem na Informaci o možných nástrojích personální stabilizace příslušníků bezpečnostních sborů, zejména s přihlédnutím k nově nastupujícím příslušníkům Policie České republiky, kterou vláda projednala dne 9. ledna 2017.

Účelem návrhu nařízení vlády je s účinností od 1 července 2017 zvýšit o 10 % stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, a zatraktivnit tak službu v bezpečnostních sborech.

Návrh je konstruován tak, že původní tarify stupnice pro rok 2017 uvedené v příloze č. 1 návrhu jsou navýšeny o 10 % oproti příloze č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 a jsou zaokrouhleny podle zákona. Tarify ve zvýšené stupnici (uvedené v příloze č. 2 – vztahující se ke směnnému provozu) jsou pak navýšeny o 10 % a obdobně zaokrouhleny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh právního předpisu, jehož obsahem jsou pouze změny technického charakteru nemající žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu.

Vedení všech bezpečnostních sborů s návrhem nařízení vlády vyjádřilo souhlas.“

Z uvedených materiálů je zřejmé, že činnost Nezávislého odborového svazu přináší pozitivní výsledky a soustavné jednání, podložená argumentace a zapojení členů svazu a dalších příslušníků je cesta k jejich dosažení. Díky všem, kteří pomohli, byť „jen“ podpisem pod petici.

Za vedení svazu mohu garantovat, že v této činnosti budeme nadále pokračovat. Stejně tak Vás mohu ujistit o tom, ať už o tom kdokoliv a kdekoliv něco říká nebo publikuje, že NOS PČR nepodporuje ani neprosazuje žádné negativní změny v zákonu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Praha, dne 16. února 2017

Za Předsednictvo NOS PČR:

JUDr. Milan Štěpánek, v. r.

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá 20 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.