POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Slider
Forest park hotel
CK Zemek
Robotworld – specialista na roboty
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Datart
Telly – digitální televize
České dráhy – IN KARTA
Xella
Motora
Wienerberger
SPA
Krmivo Platinum
NH Car
Pneumatiky.cz
Slider

TWITTER @NOSPCR

Ministerstvo financí mimo realitu a proti příslušníkům

V pátek 17. února 2017, tedy na samý konec lhůty mezirezortního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády, kterým má dojít ke změně základní stupnice tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, podalo ministerstvo financí své připomínky. Pomineme-li asi zcela náhodné načasování, schopné během víkendu otrávit velkou skupinu zaměstnanců tohoto státu, nemůžeme pominout obsah a argumentaci, která uhýbá od podstaty problému snad až k závisti.

Argumentaci výrazem „Objem prostředků na platy příslušníků považujeme za dostatečný a v posledních letech stále se navyšující…“ musíme zcela zásadně odmítnout i v případě, že tvůrce nebo zadavatel nezná historii vývoje služebních příjmů příslušníků všech bezpečnostních sborů v posledních sedmi letech. Pokud o ní alespoň něco málo ví, jsou tato tvrzení zcela mimo realitu, ať už nechtěně nebo záměrně. Pro oživení paměti nevědoucích musíme konstatovat, že po prvních restrikcích v letech 2009 – 2010 (směnnost, rizikové příplatky) došlo k razantnímu snížení tarifních platů v roce 2011, a to o 10%, slovy o deset procent. Zmiňované „zvyšování“ dodnes spravedlivě nenapravilo dopady rozhodnutí Nečasovy vlády a personální politiku ministra vnitra Johna. Navíc desetiprocentní snížení ze 100 % je něco jiného než postupné dorovnávání ne ze sta, ale z 90% základu, inflaci a vývoj ekonomiky v ČR nepočítaje. Takže výraz „stále se navyšující“ raději nahraďme velmi mírných výrazem „pokulhávající za reálným vývojem“.

Následující apel předkladatele připomínek již ale míří mimo oblast služebních příjmů a roztáčí nebezpečnou hru s výsluhovými nároky příslušníků bezpečnostních sborů. Volá po jejich snížení a dokonce po revizi jejich konstrukce a nároků. Že by to byla kompenzace za nedávné odstranění 15% zdanění výsluh, se kterým i ministerstvo financí vyslovilo souhlas? Rychlý obrat! Co jsem dal, chci zase zpátky! Vracíme se snad do éry ministra financí Kalouska, který po zdanění výsluhových nároků a snížení výsluh i platů prahl dlouhá léta a kterému byli zejména policisté trnem minimálně v oku?

Příslušníci bezpečnostních sborů se nejen ve službě, ale i v soukromém životě řídí velmi striktními právními omezeními, nasazují své životy a zdraví na ochranu všech ostatních spoluobčanů. A to není žádná fráze, nedávná úmrtí policistů nebo hasičů při výkonu služby toto jasně dokládají. A právě proto mají tito lidé nárok na odpovídající ocenění a následnou kompenzaci formou výsluhových příspěvků. A argumenty o zcivilnění tzv. kancelářských příslušníků mají možná za cíl rozeštvat kolegy v jednotlivých sborech, ale věcnou připomínkou zdaleka nejsou.

Nesrovnávejme prosím příslušníky bezpečnostních sborů a městskou policii kvůli výsluhovým nárokům. S ohledem na uvedená omezení, daná zákonem o služebním poměru a služebním slibem, jsou to skutečnosti nesrovnatelné. Asi stejně nesrovnatelné, jako nástupní platy u Policie ČR a u policií městských, ale i u policie a zaměstnanců obchodních řetězců (a to při vší úctě ke kolegům z městské policie a zaměstnancům v obchodech nebo ve výrobě, jejichž práce není vůbec jednoduchá). Snad právě proto nemohou bezpečnostní sbory, a zejména policie, konkurovat na trhu práce při náboru nových příslušníků. A to ani přes vše, co tvůrce připomínek uvádí jako výhody (délka doby služby, dovolená, rehabilitace), opomíjeje například neplacenou přesčasovou práci, absenci příplatků za službu v noci nebo ve svátek, nulový nebo nicotný příspěvek na stravování.

Poukazuje-li na zohlednění úspor plynoucích z neobsazenosti míst, patrně tuší, že neobsazenost bude v blízké budoucnosti ještě vyšší. Znovu se totiž může oživit motivace k odchodům ze služebního poměru, jestliže se opakuje historie v podobě neúcty a neuvážených kroků jak v oblasti odměňování příslušníků a zaměstnanců, tak v oblasti výsluhových nároků. A to jen a proto, že z některých stran není vůle spravedlivě a důstojně ocenit velkou skupinu příslušníků a zaměstnanců, jejichž platy a sociální podmínky prodělaly v posledních letech několik otřesů, k jejichž nápravě se konečně začalo směřovat.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR bude negativním krokům zásadně bránit a důrazně podporovat snahy o zlepšení sociálních podmínek příslušníků a zaměstnanců. Pokud byla naše podzimní petice pro některé politiky jen hromadou podepsaných listin a jasné argumenty jen prázdnými slovy, bude naše činnost důraznější. Nechceme pro příslušníky a zaměstnance nic nemravného, chceme důstojné a odpovídající podmínky a nepřipustíme personální katastrofu v bezpečnostních sborech.

Praha, dne 20. února 2017

Za Předsednictvo NOS PČR

JUDr. Milan Štěpánek v.r.

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email