POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Yello energy
Yello energy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Xella
Xella
Domluv si slevu
Domluv si slevu
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
Forest park hotel
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Wienerberger
Wienerberger
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
CK Zemek
CK Zemek
Motora
Motora
SPA
SPA
Datart
Datart
NH Car
NH Car
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty

TWITTER @NOSPCR

O volnu za očkování v bezpečnostních sborech

Koncem minulého měsíce prezentoval předseda vlády způsob, kterým lze podpořit motivaci k očkování proti covidu, a který v pátek 30.7. 2021 schválil kabinet. Tímto způsobem je přiznání dvou dnů “indispozičního” volna očkovaným státním zaměstnancům proti covid-19 a toto doporučit také krajům a soukromým společnostem, přičemž následně k realizaci tohoto záměru podepsal s příslušnými odborovými organizacemi upravenou kolektivní smlouvu.

Mezi významnou část státních zaměstnanců patří také policisté, příslušníci vězeňské služby, celníci a další ostatní příslušníci „zaměstnaní“ ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jako třeba hasiči, s jejichž odborovým svazem NOS PČR blízce spolupracuje.

Je to právě jmenovaný zákon, který odlišuje jejich službu od výkonu práce ostatních státních zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáváni podle zákoníku práce, neboť v případě služby nejde o druh soukromoprávního pracovního poměru, ale o specifický státně zaměstnanecký poměr veřejného práva, jak bylo opakovaně judikováno. Obdobný poměr mají sice také úředníci zaměstnaní podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ale z hlediska služebního volna tento předpis odkazuje na úpravu v zákoníku práce.

Zákoník práce je založen na zásadě „Co není zakázáno, je dovoleno“, má výrazný dispozitivní charakter a dává dostatečnou smluvní volnost, aby zaměstnavatel s odborovými organizacemi sjednal další práva a nároky nad rámec zákonných ustanovení, například zmíněnou úpravou kolektivní dohody. Tudíž pro civilní zaměstnance bezpečnostních sborů lze toto volno udělit třeba na základě úpravy kolektivní dohody vyššího stupně.

Naopak zákony upravující služební poměr jsou kogentní povahy, kde platí zásada „Co není dovoleno, je zakázáno“, a neumožňují odchýlit se od práv taxativně vymezených v příslušných právních předpisech. Pokud tedy takový zákon úpravu určitých práv nedovoluje, ani třeba výslovným odkazem na zákoník práce, jako případě zákona o státní službě, pak je není možné ani sjednat úpravou kolektivní smlouvy.

V případě zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se v § 199 odst. 1 výslovně stanovuje, že kolektivní dohodu lze sjednat toliko za účelem zlepšení podmínek výkonu služby příslušníků, zdravotních, sociálních a kulturních podmínek, a nejspíš  proto záměr vlády poskytnout očkovaným příslušníkům bezpečnostních sborů dva dny volna kabinet nerealizoval úpravou kolektivních smluv, jako v případě ostatních státních zaměstnanců.

Přitom ze záměru vlády poskytnout takovéto volno navíc všem, kteří se již nechali naočkovatj je patrný nejen motivační charakter tohoto úmyslu pro dosud neočkované, ale také neopomenutelný kompenzační prvek za odpovědný přístup k ochraně společnosti před šířením pandemie již dřívějším očkováním. Zde nelze zapomenout, že třeba policisté stáli v prvních liniích nejen při realizaci vládních protiepidemických opatření, ale pomáhali třeba při trasování osob či v očkovacích centrech.

Proto se vedení svazu, včetně předsedů základních organizací, při pondělní videokonferenci před jednáním s vedením Policie ČR ke covidovým odměnám, touto problematikou také zabývalo, neboť policisté a policistky tvoří drtivou většinu členské základny a určitě nelze říci, že by si takovéto dny volna zasloužili méně, než ostatní zaměstnanci, jimž budou poskytnuty na základě upravených kolektivních smluv.

Z hlediska výše zmíněného je potřeba také připomenout, že z uvedených důvodů nemají policisté, ani ostatní příslušníci bezpečnostních sborů sjednány žádné dny tzv. indispozičního volna, což je dnes již zcela běžný benefit nejen ve státní sféře. Pokud by se tedy nenašel způsob, jak poskytnou policistům alespoň tyto dva dny volna, nebyl by to ani dobrý signál navenek, neboť by šlo o další pokles konkurenceschopnosti na trhu práce a nepřispělo by to snaze doplnit podstavy policistů.

Zde vedení svazu vidí možnost udělit všem příslušníkům, kteří budou očkováni, služební volno podle § 124 odst. 8 zákona o služebním poměru z důvodu překážky na straně bezpečnostního sboru, třeba rozložené na den po každém očkování u dvoudávkových vakcín a dvou dní u jednodávkových vakcín.

Také věříme, že způsob udělení takového volna v bezpečnostních sborech se podaří brzy nalézt. K dosažení tohoto účelu svaz nejen podporuje stejnou snahu vedení bezpečnostních sborů, vládních představitelů, případně i zákonodárců, pokud by se ukázalo nezbytné zasadit uvedený vládní záměr do legislativního rámce, ale je k tomuto i plně nápomocný a bude i nadále jednat.

 

Milan Synek, první místopředseda NOS PČR

 

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email