POMOC a SOLIDARITA

Nadační fond
Veřejné sbírky

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Slider
Xella
CK Zemek
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
SPA
Motora
Wienerberger
Datart
Krmivo Platinum
Telly – digitální televize
Robotworld – specialista na roboty
NH Car
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
České dráhy – IN KARTA
Slider

TWITTER @NOSPCR

PETICE za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů

Odborové svazy, zastupující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů – Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOS PČR), Odborový svaz hasičů (OSH), Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) a Unie bezpečnostních složek (UBS),

vyhlašují dnešním dnem Petici za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů, jejímž cílem je upozornit na současný personální a sociální situaci v bezpečnostních sborech a apelovat na Vládu České republiky, aby ji výrazně pozitivně změnila.

Petice je vyhlášena od 12. do 30. září 2016. Vyzýváme a žádáme všechny příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, aby svým podpisem pod petici vyjádřili svůj názor a podpořili naše snahy.

Vyplněné a podepsané petiční listiny zasílejte na sekretariát NOS PČR (viz informace na petiční listině).

Praha, dne 12. září 2016

Milan Štěpánek (NOS PČR) – Zdeněk J. Oberreiter (OSH) – Pavel Bednář (OSSOO) – Zdeněk Drexler (UBS)

 

Petice za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů

 podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů a občané České republiky, žádáme Vládu ČR o zajištění ekonomické, personální a sociální stabilizace bezpečnostních sborů.

Vyjadřujeme znepokojení nad tím, že se vládám ČR od roku 2010 plně nepodařilo kompenzovat dopady tehdejších tzv. úsporných opatření, které postihly na několik let naše příslušníky a zaměstnance.

Naše bezpečnostní sbory mají být zárukou bezpečí tohoto státu a jeho občanů. Jen těžko můžeme předpokládat pozitivní vývoj bezpečnostní situace v Evropě, vyhlídky jsou spíše opačné. Aby příslušníci těchto sborů mohli plnit úkoly, ke kterým se zavázali složením služebního slibu, potřebují kvalitní podmínky pro službu a náležité ocenění. Dnešní služební příjmy jsou výrazně pod úrovní, která by měla odpovídat nárokům a rizikům služby. Bezpečnost státu a jeho občanů má zcela jistě stejný význam jako vzdělávání, péče o zdraví a vnější bezpečnost.

Potřebujeme naše sbory posílit, potřebujeme vychovat odborníky v oblastech, kde se bezpečnostní hrozby vyvíjí a mění. Jak máme nalákat nové kolegy? Nábor nových příslušníků nemůže být úspěšný, pokud nabízené nástupní platy jsou pod úrovní nabídek pro nové zaměstnance obchodních řetězců.

Předpokládané navýšení služebních příjmů a platů pro rok 2017 je nedostatečné při porovnání s růstem ekonomiky České republiky a s nárůstem platů v jiných subjektech. A nejde jen o rok budoucí, protože i v roce 2016 vývoj platů v bezpečnostních sborech zaostává ve srovnání s výrobní i nevýrobní sférou.

Pro stabilizaci bezpečnostních sborů požadujeme zvýšení platů příslušníků a občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů v roce 2017 výrazně nad navrhovanou úroveň 5% a v letech následujících zajištění setrvalého nárůstu platů tak, aby příslušníci i zaměstnanci byli adekvátně finančně oceněni za vysokou odpovědnost, která pro ně plyne ze služebního slibu a z úloh, které bezpečnostní sbory ve společnosti plní a budou plnit s ohledem na současnou bezpečnostní situaci v České republice i v Evropě.

Děkujeme za Vaši podporu a vstřícnost k oprávněným požadavkům.

Za petiční výbor:

předseda petičního výboru: JUDr. Milan Štěpánek, Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6

člen petičního výboru: Zdeněk Jindřich Oberreiter, Litohrady 13, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

člen petičního výboru: Bc. Pavel Bednář, Mírová 1459, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

člen petičního výboru: Bc. Zdeněk Drexler, Albrechtická 570/14, 434 01 Most

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn dle § 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kterýkoliv člen petičního výboru.

sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email