Zástupci bezpečnostních sborů jednali s premiérem o zlepšení podmínek policistů, hasičů a příslušníků Vězeňské služby

Ve čtvrtek 1. prosince v podvečerních hodinách proběhlo jednání zástupců odborových svazů – NOS PČR, OSH, OSSOO a UBS s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministrem vnitra Milanem Chovancem. Premiér s ministrem vnitra slíbili řešit krizovou situaci příslušníků bezpečnostních sborů. Prvním krokem je zrušení danění výsluh bývalým příslušníkům, otázku neplacených přesčasů by měla vyřešit připravovaná novela zákona. Díky té by na platy policistů, hasičů a příslušníků Vězeňské služby mělo příští rok přibýt zhruba 400 milionů korun.

Předseda NOS PČR Milan Štěpánek v úvodu předal premiérovi petici, která se uskutečnila v období necelého měsíce září 2016, a kterou podepsalo celkem 20.573 petentů. Petici byla předložena jako vyjádření vůle velkého počtu příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů po lepších podmínkách pro několik dalších let. Vyjadřuje také oprávněný požadavek, aby došlo nikoliv jen k dorovnání, ale stabilnímu navyšování platů v dalších letech. A to i s ohledem na pozitivní kroky vykonané vládou v posledních letech.

„Premiérovi jsem také tlumočil pověření Shromáždění předsedů základních organizací NOS PČR zahájit jednání o memorandu na úrovni vlády, které by dlouhodobě stanovilo zvyšování platů příslušníků a občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů, a to nejméně ve výši 10 % ročně po dobu 3 let,“ uvedl Milan Štěpánek. Dále uvedl požadavek, aby byla úspěšně dotažena do konce novelizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zejména v otázce neplacených přesčasových hodin a náhrady za službu ve svátek. Předseda Štěpánek také tlumočil podněty od odborářů při GIBS v otázce posílení rozpočtu a zvýšení zvláštního příplatku.

Premiér Sobotka spolu s ministrem vnitra konstatovali, které kroky byly doposud učiněny, a to jak v postupném dorovnávání platového propadu, tak v novelizaci zákona o služebním poměru. „Jako velmi kladný krok krokem vnímáme zrušení zdanění výsluh pro bývalé příslušníky bezpečnostních sborů, které bylo v tento den schváleno Senátem,“ uvedl Milan Štěpánek.

V debatě k novele zákona o služebním poměru ministr vnitra uvedl, že již bude předložena Sněmovně parlamentu ČR s tím, že řeší zejména neplacené přesčasové hodiny. Přijetí bude znamenat přísun 400 milionů korun na úhrady přesčasů. Novela se nedotkne výsluhových nároků. V souvislosti s novelou zákona a řešením náboru a motivace nových příslušníků se jedná o náborovém, resp. motivačním příspěvku.

S důrazem na zlepšení podmínek novým příslušníkům souhlasí i předseda Unie Bezpečnostních sborů Zdeněk Drexler, nemělo by se podle něj ale zapomínat ani na déle sloužící. „Musíme se věnovat i délesloužícím příslušníkům tak, aby neodcházeli od sboru ihned po nároku na výsluhový příplatek,“ vysvětlil Drexler.

Vedle platů byl ze strany zástupců Bezpečnostních sborů předložen také námět ze sociální oblasti, kdy mezi policisty panuje nespokojenost v oblasti příspěvku na stravování, resp. poskytování stravenek. Státní správa a samospráva je oproti policistům výrazně zvýhodněna, a naši kolegové, kteří jsou v kontaktu s ostatními státními zaměstnanci, si toho nemohou nepovšimnout. Závěr diskuze je takový, že v této věci budou vedena další jednání s ministrem vnitra, který chce tuto problematiku vyřešit.

Předseda vlády uvedl, že vláda, která bude v příštím roce nahrazena novou, nemůže uzavřít závazek nad horizont svého působení, nicméně garantoval zahájení jednání v úvodu roku 2017 o výrazném navýšení platů pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů pro rok 2018. Nemohl zaručit, jak bude vedeno jednání v následujících letech, tedy za vlády vzešlé z parlamentních voleb v roce 2017, ale v případě účasti jeho strany v této vládě se bude o toto opětovně zasazovat.

NOS PČR