Přehled změn zákona o služebním poměru

Přehled změn zákona o služebním poměru

od 1. července 2017 do 1. února 2018

V poslední době došlo k několika rozsáhlejším změnám zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Novelizace byla provedena zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, a to k datu 1. 7. 2017, zákonem č. 247/2017 Sb., a to k datu 1. 1. 2018 a zákonem č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a to k datu 1. 2. 2018.

Člen Předsednictva NOS PČR JUDr. Petr Tomek.