NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Neděle 4. 6. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Rostislav Gros

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR při Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zastoupená předsedou ZO

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Datart
Datart
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Břitva a nůžky s.r.o.
Břitva a nůžky s.r.o.
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Forest park hotel
Forest park hotel
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Yello
Yello
Xella
Xella
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru

TWITTER @nospcr

Změny zákona o služebním poměru k datu 1. 7. 2017

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, jehož část sto čtyřicátá mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Kromě některých legislativně technických úprav, obsahuje novela i některé zásadní změny. Jednotlivé změny se stručným komentářem jsou obsaženy níže.

V souvislosti se zrušením tzv. „správních deliktů“, a jejich podřazení pod pojem „přestupek“, se i v zákoně o služebním poměru ruší tato dosud nadbytečné označení protiprávního jednání.

V § 45 zákona o služebním poměru byla doplněna nová povinnost příslušníka bez zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je příslušníkem, a to nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn. Tímto byla zákonným způsobem zakotvena povinnost, kterou dosud, poněkud diskutabilně, obsahovala interní úprava závazným pokynem policejního prezidenta. Z této povinnosti se zakotvuje jediná výjimka. Příslušník tak nemusí učinit, pokud by předmětným oznámením vážně narušil důležitý zájem služby.

Zásadní změnou účinnou od 1. 7. 2017 je zrušení dosavadní subjektivní propadné 2měsíční lhůty, dosud obsažené v § 186 odst. 10 zákona o služebním poměru, v níž byl služební funkcionář povinen doručit příslušníkovi rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za kázeňský přestupek. Zachována zůstala pouze objektivní 1roční lhůta, počínající běžet od doby kdy ke spáchání kázeňského přestupku došlo. Do běhu této lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení, a nově se nezapočítává též doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo soudní řízení správní nebo řízení o přestupku. Z právní úpravy služebního poměru byly vypuštěny lhůty pro uložení kázeňského trestu za přestupek. To znamená, že bude nutno postupovat podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Odpovědnost za přestupek zaniká, mimo jiné i promlčením přestupku. Promlčecí doba činí 1 rok nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu, jejíž horní hrance je alespoň 100 000 Kč pokuty.

Významným způsobem byly rozšířeny oblasti, kdy je při projednávání jednání, které má znaky přestupku, nutno postupovat podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, upravené v § 189 zákona o služebním poměru. Jedná se o:

a) rozhodování, zda má jednání příslušníka všechny znaky potřebné k určení viny,
b) pokus,
c) zánik odpovědnosti,
d) určení povahy a závažnosti jednání, které má znaky přestupku,
e) polehčující okolnosti, f) přitěžující okolnosti,
g) ukládání kázeňských trestů za více jednání, h) upuštění od uložení kázeňského trestu,
h) podmíněné upuštění od uložení kázeňského trestu,
i) ukládání ochranného opatření zabrání věci,
j) mimořádné snížení výměry kázeňského trestu pokuty,
k) rozhodování o propadnutí věci, zákazu činnosti a upuštění od výkonu jeho zbytku,
l) ukládání ochranného opatření zabrání věci,
m) ukládání propadnutí náhradní hodnoty nebo zabrání náhradní hodnoty,
n) posuzování, zda byla zmeškána lhůta k podání podnětu,
o) společné řízení,
p) odložení věci,
q) zastavení řízení,
r) přerušení řízení, nebo
s) příkaz.

Z uvedeného je zřejmé, že bude v řízení o přestupku nezbytné pracovat i s právními instituty, které se dosud ve služebním poměru neuplatňovaly.

Za zásadní lze označit i změnu ustanovení § 190 odst. 8 zákona o služebním poměru, jíž se rozšiřují způsoby vyřízení odvolání odvolacím orgánem. Odvolací orgán mohl dosud odvolání zamítnout, napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit a řízení zastavit. Nově může také rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání služebnímu funkcionáři, který napadené rozhodnutí vydal.

 

JUDr. Petr Tomek

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.