VETE RÁNI

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

Různé články

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Alza
Alza
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
Allianz – speciální nabídka porovnání smluv
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
sirius – zhodnocení úspor a příprava na penzi
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
sirius – financování bydlení od A do Z
sirius – financování bydlení od A do Z
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Zcestovala.cz – dovolená se slevou
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
CYRRUS – specialisté na směnu měn a zahraniční platby
S-POWER – fotovoltaika
S-POWER – fotovoltaika
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
SATUM – pojistky šité na míru
SATUM – pojistky šité na míru
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Forest park hotel
Forest park hotel
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
T-Mobile – 500 Kč pro Vás
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Xella – stavebniny
Xella – stavebniny
Datart
Datart
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
DELLINGER – hlavně nože, katany i meče
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz

Změny zákona o služebním poměru k datu 1. 7. 2017

Dne 1. července nabyl účinnosti zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, jehož část sto čtyřicátá mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Kromě některých legislativně technických úprav, obsahuje novela i některé zásadní změny. Jednotlivé změny se stručným komentářem jsou obsaženy níže.

V souvislosti se zrušením tzv. „správních deliktů“, a jejich podřazení pod pojem „přestupek“, se i v zákoně o služebním poměru ruší tato dosud nadbytečné označení protiprávního jednání.

V § 45 zákona o služebním poměru byla doplněna nová povinnost příslušníka bez zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je příslušníkem, a to nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn. Tímto byla zákonným způsobem zakotvena povinnost, kterou dosud, poněkud diskutabilně, obsahovala interní úprava závazným pokynem policejního prezidenta. Z této povinnosti se zakotvuje jediná výjimka. Příslušník tak nemusí učinit, pokud by předmětným oznámením vážně narušil důležitý zájem služby.

Zásadní změnou účinnou od 1. 7. 2017 je zrušení dosavadní subjektivní propadné 2měsíční lhůty, dosud obsažené v § 186 odst. 10 zákona o služebním poměru, v níž byl služební funkcionář povinen doručit příslušníkovi rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za kázeňský přestupek. Zachována zůstala pouze objektivní 1roční lhůta, počínající běžet od doby kdy ke spáchání kázeňského přestupku došlo. Do běhu této lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení, a nově se nezapočítává též doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo soudní řízení správní nebo řízení o přestupku. Z právní úpravy služebního poměru byly vypuštěny lhůty pro uložení kázeňského trestu za přestupek. To znamená, že bude nutno postupovat podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Odpovědnost za přestupek zaniká, mimo jiné i promlčením přestupku. Promlčecí doba činí 1 rok nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu, jejíž horní hrance je alespoň 100 000 Kč pokuty.

Významným způsobem byly rozšířeny oblasti, kdy je při projednávání jednání, které má znaky přestupku, nutno postupovat podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, upravené v § 189 zákona o služebním poměru. Jedná se o:

a) rozhodování, zda má jednání příslušníka všechny znaky potřebné k určení viny,
b) pokus,
c) zánik odpovědnosti,
d) určení povahy a závažnosti jednání, které má znaky přestupku,
e) polehčující okolnosti, f) přitěžující okolnosti,
g) ukládání kázeňských trestů za více jednání, h) upuštění od uložení kázeňského trestu,
h) podmíněné upuštění od uložení kázeňského trestu,
i) ukládání ochranného opatření zabrání věci,
j) mimořádné snížení výměry kázeňského trestu pokuty,
k) rozhodování o propadnutí věci, zákazu činnosti a upuštění od výkonu jeho zbytku,
l) ukládání ochranného opatření zabrání věci,
m) ukládání propadnutí náhradní hodnoty nebo zabrání náhradní hodnoty,
n) posuzování, zda byla zmeškána lhůta k podání podnětu,
o) společné řízení,
p) odložení věci,
q) zastavení řízení,
r) přerušení řízení, nebo
s) příkaz.

Z uvedeného je zřejmé, že bude v řízení o přestupku nezbytné pracovat i s právními instituty, které se dosud ve služebním poměru neuplatňovaly.

Za zásadní lze označit i změnu ustanovení § 190 odst. 8 zákona o služebním poměru, jíž se rozšiřují způsoby vyřízení odvolání odvolacím orgánem. Odvolací orgán mohl dosud odvolání zamítnout, napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit a řízení zastavit. Nově může také rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání služebnímu funkcionáři, který napadené rozhodnutí vydal.

 

JUDr. Petr Tomek

Sdílet tento článek

Počet členů svazu k 1. 5. 2024
22393

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívají desetitisíce členů? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem