POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Alza
Alza
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Yello energy
Yello energy
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Xella
Xella
Domluv si slevu
Domluv si slevu
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Forest park hotel
Forest park hotel
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Wienerberger
Wienerberger
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
CK Zemek
CK Zemek
Motora
Motora
SPA
SPA
Datart
Datart
NH Car
NH Car
Robotworld – specialista na roboty
Robotworld – specialista na roboty

TWITTER @NOSPCR

Příspěvek na stravování u Policie ČR

21. května 2021 proběhla schůzka s vedením Policie ČR a odborovými organizacemi k dlouho prosazovanému tématu Nezávislého odborového svazu Policie ČR nastavení příspěvku na stravování ze strany zaměstnavatele v rámci bezpečnostního sboru Policie ČR.

Jak už víte, do roku 2010 byl příspěvek na stravování ze strany zaměstnavatele poskytován v minimální výši v řádech pár korun, z důvodu úsporných opatření byl zrušen. NOS PČR v rámci let se několikrát pokusila přesvědčit vedení resortu vnitra a některé členy vlády o znovuobnovení příspěvku na stravování ze strany zaměstnavatele, toto se konečně podařilo a na základě kampaně NOS PČR, členů a spřátelených kolektivů byl příspěvek ze strany zaměstnavatele poskytnut, a to částečně z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a částečně z rozpočtu Policie ČR. Po dohodě s ministrem vnitra Janem Hamáčkem bylo odsouhlaseno, že příspěvek ze strany zaměstnavatele u příslušníků a zaměstnanců Policie ČR bude stejný jako u zaměstnanců ministerstva vnitra, a to ve výši 39 Kč na směnu. Původně byl ministerstvem vnitra zpracován návrh pro čerpání příspěvku na straně zaměstnavatele, od tohoto bylo upuštěno z důvodu různých možností a kombinací příspěvků na stravování  ze stran všech bezpečnostních sborů a mohl by být tímto příspěvek narušen, proto toto ministr vnitra ponechal na úpravách jednotlivých bezpečnostních sborů.

V rámci jednání s vedením Policie ČR, bylo dohodnuto, že poskytnutí příspěvku na stravování nesmí nikterak ohrozit již funkční stravování v jídelnách Policie ČR, MV a u smluvních jídelen, které do současné doby jsou již zvýhodněny tím, že příslušník hradí menší část (kolem 40 Kč) díky tomu, že je cena za odebranou stravu vypočítávána pouze ze surovin a platy, náklady a další jsou hrazeny příslušnou organizací. Tedy v případě, že příslušník, je schopen se v rámci zákonné přestávky či přijatelné doby stravovat v jídelnách je mu příspěvek tímto  již poskytnut.

Dále nastává možnost u příslušníků, kteří do současné doby neměli zajištěno stravování v žádné formě, poskytnout stravovací paušál ve výši 39 Kč v případě odpracované směny. Při směně delší jak 11 hodin může zaměstnavatel přispět na druhou stravu ve výši 75 Kč, stravovací paušál bude vyplácen zpětně dle odpracovaných směn.

Dále se tu nabízí možnost odebrat jednu stravu i druhou v případě delší směny a tyto si vzít sebou nebo odebrat jednu stravu a druhou stravu realizovat formou stravenky v hodnotě alespoň 80 Kč s příspěvkem zaměstnavatele ve výši 39 Kč.

V případech, kde jsou papírové stravenky již poskytovány je možné je zanechat či přejít na elektronické s příspěvkem ze strany zaměstnavatele za stejných pravidel. Pro složitost administrativy a obslužnosti je doporučeno přejít na stravenkový paušal a stravenky vydávat po odpracovaném měsíci pro přesné stanovení příspěvku či počtu stravenek. Vedení dále přislíbilo, že bude pracovat na systému pro výpočet příspěvku na stravování v rámci interních systémů Policie ČR pro lepší obslužnost.

K celé věci bych chtěl sdělit, že dle příslibu vedení Policie ČR by měl být příspěvek na stravování ku prospěchu dané skupiny příslušníků na pracovišti, s prioritou stravování v jídelnách, stravenkového paušálu či stravenky.

Je třeba si uvědomit, že všechny formy nastavení stravování budou nastaveny v rámci krajů, kde NOS PČR má své zástupce, kteří společně s řediteli krajů budou hledat tu nejlepší variantu jak příspěvek na stravování ze strany zaměstnavatele efektivně zjednodušit a poskytnout příslušníkovi a zaměstnanci. Ne vždy se pro některé jednotlivce může zdát výhodná, ale musíme si uvědomit, že od roku 2010 nebyl příspěvek na stravování žádný. V současné době je na příspěvek vyčleněno kolem 300 mil. v rámci Policie ČR do konce roku.

Společný zájem NOS PČR a vedení Policie ČR je příspěvek na stravování udržet i v dalších letech, děkujeme vedení Policie ČR, za tento přístup.

Tomáš Machovič,

předseda

anketa

Jakým způsobem se stravujete na pracovišti?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email