RYCHLÝ PANEL

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

… načíst více z této rubriky

SLEVY PRO ČLENY

O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Poděkování NOS PČR za pomoc
Poděkování NOS PČR za pomoc
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Alza
Alza
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Forest park hotel
Forest park hotel
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Xella
Xella
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
500 Kč pro Vás
500 Kč pro Vás
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Datart
Datart
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
Úspěch ve věci protiprávního určování cestovních náhrad v některých krajích

Usilovná odborová práce svazu snad konečně dochází k reálným výsledkům i v další oblasti. Škoda jen, že to je ve věcech, které se mnoho let zdály ustálené a nerozporné, jako je poskytování cestovních náhrad. Ale to už je běžná realita, která naplno odhaluje nezbytnou potřebu silných policejních odborů. Skutečností v tomto konkrétním případě je, že konečně dochází k centralizovanému potlačení nežádoucích lokálních odchylek od legálního výpočtu cestovních náhrad, které jsou v neprospěch příslušníků a zaměstnanců. Proto bychom chtěli poděkovat nejen všem členům a představitelům svazu, kteří se o narovnání stavu zasloužili, ale také vedení Policie ČR, které vyslyšelo neúnavnou právní argumentaci svazu a vydalo sjednocující stanovisko, čímž odstranilo příčinu kumulace dalších oprávněných požadavků na doplacení cestovních náhrad v některých krajích, která by jen dále prohlubovala už tak dlouhotrvající protiprávní stav. 

Náhrady jízdních výdajů – stanovisko  (vedení Policie ČR)

Po zhodnocení podnětu daného při jednání předsedy Nezávislého odborového svazu Policie

České republiky s náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku dne 3. února 2021, ve věci způsobu určování podmínek náhrad cestovních výdajů příslušníků Policie České republiky, konkrétně jízdních výdajů, a to v případech, kdy bylo služebním funkcionářem povoleno použití  soukromého silničního motorového vozidla, a došlo k dohodě o poskytnutí náhrad za jeho použití ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy podle § 138 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., sděluji následující.

Předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky vznesl dotaz ohledně možnosti služebního funkcionáře určovat podmínky náhrad takových jízdních výdajů podle vzdálenosti dojezdového místa zjištěné např. podle aplikace „mapy.cz“, a ve vztahu k tomu stanovit cenu jízdného podle aktuální přílohy cenového věstníku Ministerstva financí, kterým se určují ceny ve veřejné linkové vnitrostátní pravidelné silniční dopravě.
Stanovit podmínky určení jízdních výdajů výše uvedeným způsobem nelze, a to z následujících důvodů.

 

Podle § 136 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. služební funkcionář určuje písemně podmínky
pro přiznání cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu cesty a ukončení cesty, místo
plnění služebních úkolů, způsob dopravy a způsob ubytování; přitom přihlíží k oprávněným
zájmům příslušníka.

Podle § 138 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. použije-li příslušník se souhlasem služebního
funkcionáře při služební cestě jiné než služební silniční motorové vozidlo, lze s ním předem
dohodnout též poskytnutí náhrady výdajů za použití silničního motorového vozidla ve výši
odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy.
K uvedenému musí přistoupit výklad smyslu těchto ustanovení z hlediska účelu jejich úpravy, když podstatou při určování způsobu přepravy je její reálnost – tzn. existuje dopravce hromadné dálkové přepravy, který tuto přepravu za úplatu (jízdné) zajistí. Následně teprve může být dán souhlas s použitím jiného než služebního vozidla k uskutečnění cesty za náhradu jízdních výdajů jízdného hromadnou dálkovou přepravou. Nelze tedy postupovat obráceně, tj. zjistit vzdálenost, vypočítat jízdné a následně dát souhlas k uskutečnění jízdy silničním motorovým vozidlem.

Souhlas s použitím vozidla je alternativa k přepravě hromadnou dálkovou přepravou, což znamená, že cestu lze vždy uskutečnit s dopravcem hromadné dálkové přepravy.

Základem pro možnost správně určit náhrady jízdních výdajů, je tedy určení podmínek, za nichž mají být realizovány. V případě předmětných jízdních výdajů to tedy je určení jednak odkud kam se cesta bude realizovat a následně určení konkrétního druhu hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy, v jehož ceně jízdenky bude výše náhrady určována. Jde tedy o to nahradit příslušníkovi výdaje, které by mu vznikly přepravou do určeného místa, pokud by užil prostředky hromadné dálkové přepravy. Z tohoto důvodu je obecně doporučováno dohodnout přesnou trasu konkrétního hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy právě proto, aby nemohlo dojít k neshodám ohledně stanovení výše náhrady (např. též se zohledněním přestupů, nutnosti použití více druhů hromadných dopravních prostředků dálkové přepravy). Tj. vždy to bude odpovídat reálným možnostem použití hromadných dopravních prostředků dálkové přepravy pro uskutečnění přepravy a nikoli nejkratší, resp. nejlevnější varianty cesty do místa určení podle např. aplikace „mapy.cz“.

Posuzovaný způsob určování výše náhrad jízdních výdajů navrhovaný některými služebními
funkcionáři spíše odpovídá úpravě možností daných v § 136 odst. 2 až 5 zákona č. 361/2003 Sb., který je nastaven právě podle počtu ujetých kilometrů a následně zahrnuje množství dalších faktorů, které do výpočtu náhrad musí být zahrnuty.

Ustanovení § 136 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. obsahuje možnost složitým výpočtům se
vyhnout a umožňuje „paušální“ náhrady těchto nákladů, ovšem ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy tak, jak je výše popsáno, a předpokládá, že se bude jednat o cenu jízdenky odpovídající cestě, kterou by příslušník absolvoval hromadným dopravním prostředkem dálkové přepravy, kdyby nejel autem.
Informace v této podobě bude dotčeným služebním funkcionářům předána.

anketa

Jakým způsobem cestujete do zaměstnání?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Cestovní náhrady využívám:

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.