NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Čtvrtek 26. 5. 2022

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Jaroslav Humeš

Nezávislý odborový svaz Policie ČR a základní organizace NOS PČR v Českých Budějovicích, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Police ČR

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Alza
Alza
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
NH Car
NH Car
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Xella
Xella
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Forest park hotel
Forest park hotel
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Yello
Yello
Datart
Datart

TWITTER @nospcr

Úspěch ve věci protiprávního určování cestovních náhrad v některých krajích

Usilovná odborová práce svazu snad konečně dochází k reálným výsledkům i v další oblasti. Škoda jen, že to je ve věcech, které se mnoho let zdály ustálené a nerozporné, jako je poskytování cestovních náhrad. Ale to už je běžná realita, která naplno odhaluje nezbytnou potřebu silných policejních odborů. Skutečností v tomto konkrétním případě je, že konečně dochází k centralizovanému potlačení nežádoucích lokálních odchylek od legálního výpočtu cestovních náhrad, které jsou v neprospěch příslušníků a zaměstnanců. Proto bychom chtěli poděkovat nejen všem členům a představitelům svazu, kteří se o narovnání stavu zasloužili, ale také vedení Policie ČR, které vyslyšelo neúnavnou právní argumentaci svazu a vydalo sjednocující stanovisko, čímž odstranilo příčinu kumulace dalších oprávněných požadavků na doplacení cestovních náhrad v některých krajích, která by jen dále prohlubovala už tak dlouhotrvající protiprávní stav. 

Náhrady jízdních výdajů – stanovisko  (vedení Policie ČR)

Po zhodnocení podnětu daného při jednání předsedy Nezávislého odborového svazu Policie

České republiky s náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku dne 3. února 2021, ve věci způsobu určování podmínek náhrad cestovních výdajů příslušníků Policie České republiky, konkrétně jízdních výdajů, a to v případech, kdy bylo služebním funkcionářem povoleno použití  soukromého silničního motorového vozidla, a došlo k dohodě o poskytnutí náhrad za jeho použití ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy podle § 138 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., sděluji následující.

Předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky vznesl dotaz ohledně možnosti služebního funkcionáře určovat podmínky náhrad takových jízdních výdajů podle vzdálenosti dojezdového místa zjištěné např. podle aplikace „mapy.cz“, a ve vztahu k tomu stanovit cenu jízdného podle aktuální přílohy cenového věstníku Ministerstva financí, kterým se určují ceny ve veřejné linkové vnitrostátní pravidelné silniční dopravě.
Stanovit podmínky určení jízdních výdajů výše uvedeným způsobem nelze, a to z následujících důvodů.

 

Podle § 136 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. služební funkcionář určuje písemně podmínky
pro přiznání cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu cesty a ukončení cesty, místo
plnění služebních úkolů, způsob dopravy a způsob ubytování; přitom přihlíží k oprávněným
zájmům příslušníka.

Podle § 138 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. použije-li příslušník se souhlasem služebního
funkcionáře při služební cestě jiné než služební silniční motorové vozidlo, lze s ním předem
dohodnout též poskytnutí náhrady výdajů za použití silničního motorového vozidla ve výši
odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy.
K uvedenému musí přistoupit výklad smyslu těchto ustanovení z hlediska účelu jejich úpravy, když podstatou při určování způsobu přepravy je její reálnost – tzn. existuje dopravce hromadné dálkové přepravy, který tuto přepravu za úplatu (jízdné) zajistí. Následně teprve může být dán souhlas s použitím jiného než služebního vozidla k uskutečnění cesty za náhradu jízdních výdajů jízdného hromadnou dálkovou přepravou. Nelze tedy postupovat obráceně, tj. zjistit vzdálenost, vypočítat jízdné a následně dát souhlas k uskutečnění jízdy silničním motorovým vozidlem.

Souhlas s použitím vozidla je alternativa k přepravě hromadnou dálkovou přepravou, což znamená, že cestu lze vždy uskutečnit s dopravcem hromadné dálkové přepravy.

Základem pro možnost správně určit náhrady jízdních výdajů, je tedy určení podmínek, za nichž mají být realizovány. V případě předmětných jízdních výdajů to tedy je určení jednak odkud kam se cesta bude realizovat a následně určení konkrétního druhu hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy, v jehož ceně jízdenky bude výše náhrady určována. Jde tedy o to nahradit příslušníkovi výdaje, které by mu vznikly přepravou do určeného místa, pokud by užil prostředky hromadné dálkové přepravy. Z tohoto důvodu je obecně doporučováno dohodnout přesnou trasu konkrétního hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy právě proto, aby nemohlo dojít k neshodám ohledně stanovení výše náhrady (např. též se zohledněním přestupů, nutnosti použití více druhů hromadných dopravních prostředků dálkové přepravy). Tj. vždy to bude odpovídat reálným možnostem použití hromadných dopravních prostředků dálkové přepravy pro uskutečnění přepravy a nikoli nejkratší, resp. nejlevnější varianty cesty do místa určení podle např. aplikace „mapy.cz“.

Posuzovaný způsob určování výše náhrad jízdních výdajů navrhovaný některými služebními
funkcionáři spíše odpovídá úpravě možností daných v § 136 odst. 2 až 5 zákona č. 361/2003 Sb., který je nastaven právě podle počtu ujetých kilometrů a následně zahrnuje množství dalších faktorů, které do výpočtu náhrad musí být zahrnuty.

Ustanovení § 136 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb. obsahuje možnost složitým výpočtům se
vyhnout a umožňuje „paušální“ náhrady těchto nákladů, ovšem ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy tak, jak je výše popsáno, a předpokládá, že se bude jednat o cenu jízdenky odpovídající cestě, kterou by příslušník absolvoval hromadným dopravním prostředkem dálkové přepravy, kdyby nejel autem.
Informace v této podobě bude dotčeným služebním funkcionářům předána.

anketa

Jakým způsobem cestujete do zaměstnání?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Cestovní náhrady využívám:

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sdílejte tento článek přes

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá 20 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Aktuálně

Výběr stránek

INSTAGRAM nospcr