NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Středa 28. 2. 2024

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka David Olexa

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR Zlín, vyhlašují sbírku pro děti Davida Olexy. Adam i

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Vindicia – odškodnění
Vindicia – odškodnění
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
Alza
Alza
Hlavně nože, katany i meče
Hlavně nože, katany i meče
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Xella
Xella
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Forest park hotel
Forest park hotel
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
KaLuMi – PRVNÍ ČESKÁ ENERGIE
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Datart
Datart
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Speciální nabídka porovnání smluv
Speciální nabídka porovnání smluv
Dovolená se slevou
Dovolená se slevou
KaLuMi-Yello
KaLuMi-Yello
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi

TWITTER @nospcr

Průběžné informace k jednání NOS PČR o služebních příjmech a platech pro rok 2021 a dalších požadavcích

V průběhu 39. a 40. týdne proběhlo několik jednání, a to s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, za přítomnosti předsedy NOS PČR Tomáše Machoviče a předsedy Odborového svazu hasičů Jiřího Jílka, kdy byla otevřena témata financování bezpečnostních sborů Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, hlavně dostatečné financování navýšení mzdových prostředků a pokrytí investic pro rok 2021. Ministr vnitra osvětlil situaci a předložil návrh rozpočtu ministerstva vnitra, kde požaduje navýšení mzdových prostředků o 7 %, dále pak navýšení dalších prostředků na investice (na vozidla, materiální vybavení a investice s údržbou do budov a další). Uvedl, že požadavek ministerstva vnitra je navýšen o více jak 10 miliard. K tomuto sdělil, že požadavek jako celek nemusí být schválen a při dalším jednání s ministerstvem financí může být upraven. Při jednání přislíbil refundaci dluhu vůči Hasičskému záchrannému sboru pro rok 2020 a také udržení stabilizačního příspěvku u Policie ČR v současné formě i na rok 2021. K  požadavkům odborů na navýšení služebních příjmů a platů uvedl, že požadavek ministerstvo na zvýšení mzdových prostředků má, ale je třeba si uvědomit, že jakékoliv navyšování do platových tříd velmi zatěžuje mandatorní výdaje ministerstva na další roky, kdy se může stát, že za 5 let nebudou udržitelné a muže dojít k razantním změnám a úpravám. Proto si dovede představit, že část mzdových prostředků půjde do tarifů a část do rozpočtu bezpečnostních sborů do jiné složky příjmu příslušníků a občanských zaměstnanců, třeba všem příslušníkům do stabilizačního příspěvku. Na toto odbory uvedly, že trvají na navýšení služebního příjmu a platů příslušníků a zaměstnanců do tarifů tak, aby byla pokryta inflace a dále byly udrženy v dostatečné míře průměrné příjmy. Na dotaz odborových organizací ke zrušení superhrubé mzdy ministr vnitra uvedl, že zrušení je nadále v jednání, protože i ministerstvo vnitra vnímá, že plné zrušení superhrubé mzdy je dlouhodobě zcela nefinancovatelné a bude záležet na dalších dohodách.

Při vystoupení ministra vnitra Jana Hamáčka a Aleny Schillerové dne 25.9.2020 bylo prezentováno, že na základě požadavků ministerstva vnitra se podařilo vyjednat navýšení rozpočtu o 1,1 miliardy korun, a to 500 milionů Kč na obnovu automobilové techniky, 250 milionů Kč do provozu, 200 milionů Kč do investic a 155 milionů Kč na služební příjmy policistů, které se letos podařilo získat náborem. Připomněl, že již dříve se podařilo vyjednat zhruba 400 milionů korun navíc pro hasiče. Zmínka o požadavcích na navýšení mezd v rámci bezpečnostních sborů nebyla zmíněna.

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2900147-skolstvi-ziska-z-rozpoctu-o-miliardu-vice-urcena-je-hlavne-pro-zajisteni-novych.

Vzhledem k tomuto, že vláda stále mlčí k vývoji  služebních příjmů příjmů a platů, vyzývají všechny odborové organizace k zahájení jednání a sociálnímu dialogu ke “mzdám” pro rok 2021.

Dále 30.9.2020 proběhlo jednání NOS PČR s vedením policie, a to k tématu rozdělení směn na skupiny A a B v rámci opatřeních COVID-19 na krajských ředitelstvích, kde byl vznesen požadavek NOS PČR na nalezení vhodnějšího řešení pro střídání směn tak, aby policisté zařazení v režimu služby od pondělí do pátku nemuseli být veleni do služeb o víkendech. Tento požadavek byl vznesen na základě podnětů a stížností členů NOS PČR a policistů z některých krajů. Shodně uvádějí, že vnímají nutnost ochrany zdraví příslušníků a občanských zaměstnanců a hledání vhodných řešení pro jejich bezpečnost, ale současné rozdělení do skupin A a B, se službou o víkendu, negativně ovlivňuje jejich soukromý život a jejich fungování s rodinami. Vnímají, že v rámci dorovnání hodin by občas mohlo být zasáhnuto do víkendů a vnímají i to, že v případě delší pracovní doby mohou vzniknout problémy, např. s dojížděním, kdy toto by se dalo řešit individuálně. Předseda NOS PČR poukázal, že se jedná hlavně o příslušníky na SKPV v některých krajích, kdy v rámci vnější služby bylo vzneseno méně připomínek. Jako ideální nastavení zmínil nastavení režimu v Praze. V rámci jednání policejní prezident přislíbil nalezení vhodnějšího řešení, kdy bude apelovat na jednotlivá krajská ředitelství k nalezení vhodnějšího rozdělení skupin A a B s tím, aby nebylo ohroženo zdraví příslušníků, a aby nebyl ovlivněn chod služby zajišťující činnost v rámci Policie ČR.

Dále byl učiněn předsedou NOS PČR dotaz k vysílání na mise v rámci Policie ČR a pojištění příslušníků v rámci možného onemocnění COVID-19. Předseda NOS PČR uvedl, že v současné době není pojišťovna, která by příslušníka pojistila na rizika spojená s onemocněním COVID-19 (hospitalizaci, léčbu apod.), a proto je zde důvodná obava, aby v rámci vyslaných příslušníků nedocházelo v misích a po návratu  z nich, v případě onemocnění, k přenášení nákladů na jejich osoby. Případná hospitalizace, převoz, apod. v zahraničních misích je nákladná a převážně se ošetření platí na místě. K tomuto policejní prezident uvedl, že část misí byla zrušena a mise, na které jsou příslušníci Policie ČR vysíláni, jsou důkladně kontrolovány a při odjezdu je jim prováděn test na COVID-19. Dále uvedl, že v případně akutního onemocnění na misi bude okolnost posuzována v rámci výkonu služby s tím, že o příslušníky na misích je a bude vždy důkladně postaráno.

Dne 1.10.2020 proběhlo jednání s ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou k vývoji služebních příjmů a platů v rámci bezpečnostního sboru Vězeňské služby, kdy na dotaz předsedy NOS PČR k vývoji pro rok 2021 sdělila, že se domnívá, že v rámci zrušení superhrubé mzdy dojde k navýšení příjmů všech příslušníků a občanských zaměstnanců, dále že se neztotožňuje s názorem odborových organizací a některých kolegů s navyšováním tarifních tříd, které v současné době mohou zapříčinit enormní nárůst mandatorních výdajů. Dále uvedla, že v rámci vlády se skutečně počítá se zrušením superhrubé mzdy, v případě, že by k tomu nedošlo, je ochotna hledat možnost částečného navýšení tarifů, ale v nižším rozsahu. Konstatovala, že se  rámci vězeňské služby podařilo sehnat finanční prostředky pro nastavení stabilizačního příspěvku na rok 2021 pro příslušníky. Dále na dotaz vnímání nutných investic v rámci vězeňské služby a nalezení navýšení prostředků pro lékařský personál v rámci vězeňské služby uvedla, že požadavky vnímá, i nutnou potřebu navýšení těchto prostředků. K tomuto uvedla, že část prostředků v rámci jejího resortu na investice a údržbu bude navýšena, i když nepatrně. Potřebu nalezení prostředků pro lékařský personál by částečně chtěla řešit zapojením odsouzených ve věznicích s daným vzděláním. Na závěr jednání nabídla NOS PČR v rámci věcných a opodstatněných návrhů se pravidelněji scházet a tyto projednávat.

Tomáš Machovič

předseda NOS PČR

 

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.