Setkání veteránů ZO NOS Chrudim

Veteráni sdružení v naší ZO NOS Chrudim uskutečnili již tradiční setkání bývalých kolegů, jak veteránů NOS PČR, tak ostatních důchodců z okresu Chrudim.  Toto setkání se uskutečnilo dne 20.4.2017 v účelovém zařízení krajského ředitelství policie Pardubického kraje v Trpišově. Celkem se na akci zúčastnilo okolo osmdesáti bývalých policistů a zaměstnanců. Jako host se zúčastnil pověřený vedoucí ÚO Chrudim plk. Mgr. Ladislav Tomášek, senátor Ing. Jan Veleba a Adolf Vondrka, který účastníky seznámil s odbojovou činností skupiny Silver

A na území Pardubického kraje.