Společenský večer Vazební věznice Ostrava

Společenský večer pro zaměstnance a bývalé zaměstnance Vazební věznice Ostrava

Příjemný sobotní večer dne 29.4.2017 strávili současní a bývalí zaměstnanci v Kulturním domě Akord v Ostravě – Zábřehu, kde Základní odborová organizace NOS PČR ve spolupráci s Vazební věznicí Ostrava uspořádala společenský večer. Bohatý a zábavný program připravil divadelní soubor pod vedením p. Kačora, který se střídal s hudbou a tancem. Pro všechny byla připravena večeře, drobné občerstvení a samozřejmě nechyběla ani dobrá nálada. Poděkování patří především předsedovi Základní odborové organizace NOS PČR při VV Ostrava p. Petrovi Cieluchovi, který i vzhledem k současné pracovní vytíženosti věnoval svůj čas k přípravě této akce.