NOS PČR

Solidarita

Veřejná sbírka Jan Vlček

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a ředitel Obvodního ředitelství pro Prahu I plk. Mgr. Josef Vospěl, vyhlašují sbírku pro

… blíží se prázdniny… nezapomeňte si sjednat svazové cestovní pojištění pro rodinné příslušníky jen za 110 Kč na rok 2024… to vaše máte hrazeno v rámci řádného členství, ale napište si o “kartičku a dokumenty k pojištění”… více zde 

T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SLEVY PRO ČLENY
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
SLEVY PRO ČLENY
Sleva na právní služby AK Kopřiva
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
SLEVY PRO ČLENY
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
SLEVY PRO ČLENY
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Alza
SLEVY PRO ČLENY
Alza
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění
SLEVY PRO ČLENY
Pojištění D.A.S. – sleva na pojištění

Změny ve veteránském členství svazu

Dne 3.12.2020 proběhl 13. Sjezd NOS PČR, na kterém byly přijaty nové Stanovy NOS PČR s platností od 4.12.2020. Součástí těchto změn byl návrh Výboru pro veterány, aby se členství více otevřelo bývalým řádným členům i bývalým policistům s nárokem na výsluhový příspěvek a sblížila se pravidla pro získání statutu Veterán Policie ČR.

V tomto smyslu byla provedena změna čl. 4 stanov, jehož čl. 2 nyní zní:

2) Členství veterán zahrnuje bývalé řádné členy, označované jako veterány NOS PČR a veterány Policie ČR i bez předchozího řádného členství za podmínek

  1. a) veteránem NOS PČR se může stát bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok,
  2. b) veteránem Policie ČR se může stát bývalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr trval alespoň po dobu stanovenou pro přiznání výsluhového příspěvku, anebo méně, byla-li mu z této podmínky z důvodů hodných zvláštního zřetele udělena výjimka.

Je tedy patrné, že oproti předchozímu znění stanov nyní pro přijetí do členství veterán zmizela současná podmínka jednoho roku v řádném členství a zároveň patnácti let ve služebním nebo pracovním poměru. Nově tedy v přidruženém členství, nazývaném obecně veterán, může pokračovat každý bývalý příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru či příslušného ministerstva, který byl alespoň jeden rok řádným členem NOS PČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl takovým příslušníkem třeba jen jeden rok.

Vedle toho se více vydělila kategorie odpovídající statusu „Veterán Policie České republiky“, který může získat každý, kdo byl ve služebním poměru příslušníka Policie ČR alespoň po dobu, jíž zákon podmiňuje získání nároku na výsluhový příspěvek. Nově se tedy pro bývalé příslušníky Policie ČR zkrátila doba předchozí služby, která byla nezbytná pro získání policejního veteránství při NOS PČR, a svazový status veterán Policie ČR se více přizpůsobil obecnému povědomí o policejních veteránech.

Obzvláště u statusu veterán Policie ČR jde o jakýsi návrat ke kořenům, neboť není tajemstvím, že myšlenka veterána Policie ČR byla poprvé realizována právě v NOS PČR a dodnes je na tuto sekci svazu navazováno.

Skutečnost, že veteránské členství ve svazu může nabýt ten, kdo splnil požadovanou délku bývalého řádného členství nebo splnil délku požadovaného služebního poměru bez předchozího řádného členství, případně splnil obě podmínky, tedy není nová. Nově se však otvírají možnosti členství většímu okruhu zájemců, a především se výslovně přestávají spojovat uvedené dvě odlišné podmínky.

Z hlediska členských výhod opět není podstatné, zda člen splňuje jednu či obě podmínky veteránského členství, neboť to může mít vliv pouze na podobu členského průkazu, avšak ne na benefity, které jsou dostupné celé veteránské rodině svazu bez rozdílu.

Věříme, že tyto změny budou přínosné nejen pro potenciální uchazeče o členství, ale také pro svaz a jeho příznivce.

Jiří Mergl a Milan Synek

Sdílet tento článek

Počet veteránů k 1. 5. 2024
3556

Přemýšlíte o členství veterán a nechce se Vám zjišťovat veškeré výhody, které přináší toto členství, jež využívají desetitisíce členů svazu? Využijte náš kontaktní formulář.

Stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být veteránem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.

Sledujte @nospcr

Formulář slouží zejména k zasílání podnětů a dotazů z oblasti výkonu služby a práce a odborových záležitostí, včetně nápadů na zlepšení či opravy svazových systémů.

 

Zodpovězeny budou dotazy s uvedeným jménem, příjmením a emailovou adresou. Jména a příjmení, které zaslaly podnět nebudou nikde prezentována, ledaže by si to pro případné jednání v související věci samy zasilatel výslovně přál. 

 

UPOZORNĚNÍ

Anonymní dotazy či podněty slouží jako informační zdroj pro případné využití v možných souvisejících jednáních. Zprávy s vulgárním či obdobně nevhodným textem budou zaměstnanci kanceláře mazány bez dalšího postoupení.

 

Děkujeme za pochopení i váš zájem