NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Neděle 26. 3. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Veřejná sbírka Jiří Boukal

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Základní organizace NOS PČR Trutnov tímto vyhlašují veřejnou sbírku, kterou chtějí zúčastněné strany podpořit

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Alza
Alza
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
NH Car
NH Car
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Xella
Xella
Břitva a nůžky s.r.o.
Břitva a nůžky s.r.o.
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Forest park hotel
Forest park hotel
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Datart
Datart
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Yello
Yello
Domluv si slevu
Domluv si slevu
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA

TWITTER @nospcr

Co hrozí neočkovaným příslušníkům bezpečnostních sborů?

V níže uvedeném článku se pokusíme nastínit problematiku následků porušení očkovací povinnosti u příslušníků bezpečnostních sborů, na kterou se často ptáte.

 

Vydáním vyhlášky č. 466/2021 Sb., kterou se novelizovala vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem byla pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů stanovena povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19. 

 

Nutno dodat, že vyhláška je vydána na základě zákonného zmocnění obsaženého v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Z přechodných ustanovení k vyhlášce 466/2021 Sb. vyplývá, že očkování musí být provedeno do 28. 2. 2022. Lze konstatovat, že vyhláška byla zpracována nedokonale, neboť vyvolává celou řadu otázek, ale ponechává je bez odpovědí. K tomuto závěru již došlo i Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vyhlášku vydalo. Ministr zdravotnictví avizoval novelizaci vyhlášky v polovině února 2022.

 

Vzhledem k uvedenému se ocitlo v nejistotě mnoho příslušníků, kteří se z různých důvodů nechtějí nechat očkovat. Vyhláška totiž neřeší výjimky z očkování u těch osob, které covid-19 prodělaly nebo u nich byl zjištěn zdravotní stav, který brání podání očkovací látky. Díky oznámení o novelizaci mnozí příslušníci dosud váhají se zahájením očkování, neboť důvodně očekávají změnu termínu, do něhož musí být očkováni.

 

Dne 21. 12. 2021 proběhlo jednání zástupců bezpečnostních sborů a Nezávislého odborového svazu Policie České republiky pod vedením prvního náměstka ministra vnitra a odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. To se zabývalo zejména právními dopady nesplnění povinnosti podrobit se očkování proti nemoci covid-19.  Zde zástupci svazu opět zopakovali, že svaz podporuje očkování, avšak nemělo by být povinné, a uvedli argumenty, proč je takováto povinnost u příslušníků bezpečnostních sborů zbytečná.

 

Při jednání byla vyloučena možnost propuštění z důvodu zdravotní nezpůsobilosti podle § 42 odst. 1 písm. h) zákona o služebním poměru. Stávající znění vyhlášky č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, totiž neumožňuje absenci očkování proti nemoci covid-19 označit za dlouhodobou nezpůsobilost příslušníka pro výkon služby. V úvahu přichází pouze postup spočívající v uložení kázeňského trestu odnětí služební hodnosti (§ 186 odst. 7 zákona o služebním poměru) pro nesplnění povinnosti podrobit se očkování stanovené v § 92 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

 

Důsledkem uložení kázeňského trestu odnětí služební hodnosti je propuštění ze služebního poměru podle § 42 odst. 1 písm. e) zákona o služebním poměru. O kázeňském přestupku i o propuštění musí být vedeno řízení ve věcech služebního poměru při zachování procesních práv účastníka řízení. Takto propuštěnému příslušníkovi náleží, za splnění podmínek uvedených v § 155 a 157 zákona o služebním poměru, odchodné i výsluhový příspěvek. Příslušník může samozřejmě podat žádost o propuštění podle § 42 odst. 1 písm. m) zákona o služebním poměru, nicméně v důsledku nejistoty o změně termínu stanovené povinnosti být plně očkován, nelze takový postup nyní doporučit.

 

 

Jednání zástupců bezpečnostních sborů nemohlo dát odpověď na řadu dalších otázek týkajících se postupu služebních funkcionářů, jako je postup u příslušníků v záloze neplacené, případně záloze činné nebo pro studující, postup, pokud příslušník nebude mít ke stanovenému datu ukončeno očkování (například pro krátkodobé onemocnění vylučující aplikaci očkovací látky).

 

Lze doufat, že Ministerstvo vnitra ČR, potažmo bezpečnostní sbory a odborové organizace budou mít, na rozdíl od předchozí úpravy vyhlášky, možnost ovlivnit znění připravované  novely vyhlášky tak, aby dopady povinnosti se očkovat měly pro příslušníky co nejmenší negativní následky.

 

Členům, které zasáhla povinnost očkování a bylo s nimi zahájeno takové řízení bude pochopitelně jako obvykle poskytnuto právní zastoupení.

 

JUDr. Petr Tomek

člen předsednictva NOS PČR

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá 20 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.