NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Čtvrtek 28. 9. 2023

POMOC a SOLIDARITA

Příspěvky s právní tématikou

Užitečné formuláře

SLEVY PRO ČLENY

Palivová karta Shell
Palivová karta Shell
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
T-Mobile – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
O2 Family – zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny a jak je využít
Multikino Cinestar
Multikino Cinestar
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Sleva na právní služby AK Kopřiva
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Allianz pojišťovna – slevy na pojistkách
Alza
Alza
IZOMAT stavebniny
IZOMAT stavebniny
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Nejžádanější tarify za skvělé ceny a sleva u Air bank
Yello
Yello
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Zelená cesta pro veterány NOS PČR ve Vojenské nemocnici Brno
Pneumatiky.cz
Pneumatiky.cz
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Zdravotní služby Nemocnice Na Františku
Aquapalace Praha
Aquapalace Praha
Forest park hotel
Forest park hotel
Financování bydlení od A do Z
Financování bydlení od A do Z
Xella
Xella
Telly – digitální televize
Telly – digitální televize
Pojistky šité na míru
Pojistky šité na míru
Krmivo Platinum
Krmivo Platinum
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Specialisté na směnu měn a zahraniční platby
Dobré pneu.cz
Dobré pneu.cz
Datart
Datart
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Sleva na pojistném od Kooperativy prostřednictvím společnosti SATUM
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zhodnocení úspor a příprava na penzi
Zámek Zbiroh
Zámek Zbiroh
České dráhy – IN KARTA
České dráhy – IN KARTA

TWITTER @nospcr

Programové prohlášení vlády v oblasti bezpečnosti

Po seznámení se s programovým prohlášením vlády v oblasti bezpečnosti by NOS PČR rád vyjádřil naději, že veškeré navrhované změny nebudou mít negativní dopady na stabilitu a rozvoj bezpečnostních sborů. Předchozí tzv. reformy Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů měly povětšinou jeden společný jmenovatel, jímž byla jejich destabilizace materiální a zejména personální.

 

Netvrdíme, že zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je dokonalý, to ani zdaleka, nicméně bychom chtěli vyjádřit obavy před jeho neuváženým otvíráním a změnami, na kterých nebude obecná shoda se zástupci příslušníků bezpečnostních sborů. Proto věříme, že slova dnes již ministra vnitra o ochotě se pravidelně setkávat s odborovými organizacemi, nebyla jen zdvořilostní fráze, ale skutečná nabídka, možná tvrdých, ale konstruktivních jednání, jejichž výsledkem bude rozvoj bezpečnostních sborů, vycházející z jejich personální a materiální stability.

 

Čas samozřejmě ukáže, nicméně historie také ukazuje, že náprava rychlých a neuvážených zásahů trvá dlouhá léta.

 

Proto bude NOS PČR pevně prosazovat a bránit práva a oprávněné zájmy příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

 

NOS PČR

Programové prohlášení vlády – Bezpečnost

 • Do konce roku 2022 zřídíme při Úřadu vlády ČR pozici „Poradce pro národní bezpečnost“ jako nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik. Na Úřadu vlády tak vznikne platforma pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky s cílem zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.
 • Zavedeme pravidla pro transparentnější fungování médií: uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a zveřejňování finančních výkazů.
 • Adaptujeme se na vývoj bezpečnostního prostředí a prosadíme odbornější přístup k obraně v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná. Po vzoru zahraničí připravíme legislativní i nelegislativní opatření, která umožní lépe se bránit proti škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova.
 • Do konce roku 2023 připravíme revizi legislativy pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu a případně upravíme také kompetenční zákon. Nastavíme efektivní krizové řízení spočívající
  v revizi typových plánů pro zvládání krizových situací, v analýze současných bezpečnostních hrozeb, přípravě na krizové situace (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, kybernetické útoky, měkké cíle…) a jasném posílení funkce a činnosti krizových orgánů, zejména Ústředního krizového štábu.
 • Zavedeme systematickou přípravu občanů a spolků na krizové situace (kurzy pro středoškoláky a dobrovolně také pro veřejnost).
 • Vytvoříme novou Bezpečnostní strategii České republiky, která bude vycházet z výsledků nově provedeného auditu národní bezpečnosti, nové Strategické koncepce NATO a Strategického kompasu EU. Bezpečnostní strategie aktualizuje bezpečnostní hrozby a bude lépe definovat odpovědnost jednotlivých složek systému, včetně role národního bezpečnostního poradce.
 • Zachováme stabilní systém zpravodajských služeb a podpoříme standardní podmínky pro jejich činnost. Připravíme pro každou ze zpravodajských služeb (BIS, ÚZSI a VZ) moderní právní úpravu, která bude odpovídat současné úloze zpravodajských služeb a požadavkům, které na ně klade bezpečnostní situace a hrozby třetí dekády jednadvacátého století. Naplníme zákon v oblasti ustavení Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb.
 • Do konce roku 2022 zpracujeme strategické materiály, které napomohou rozvoji a dlouhodobé koncepci bezpečnostních sborů, a s účinností od roku 2024 novelizujeme zákon o služebním poměru bezpečnostních sborů a zákon o GIBS. Odstraníme zbytečnou byrokratickou zátěž.
 • Zajistíme kvalitní legislativu pro nákupy a akvizice bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému (IZS) s důrazem na podporu domácího průmyslu, vědy a výzkumu. Do poloviny roku 2022 zpracujeme a schválíme Strategii hasičského záchranného sboru.
 • Budeme hledat možnosti, jak zlepšit stávající systém integrovaného záchranného systému (např. začleněním horské služby, dalších záchranářských organizací a státních hmotných rezerv).
 • Podpoříme náborové motivační programy pro bezpečnostní sbory. Zasadíme se o udržení konkurenceschopnosti IZS na trhu práce. Zajistíme sociální jistoty pro nové, stávající a odcházející pracovníky bezpečnostních sborů.
 • Nadále budeme přispívat ke zlepšení materiálního vybavení sborů dobrovolných hasičů, a to i prostřednictvím převodu použité zásahové techniky od profesionálních hasičských sborů.
 • Do konce roku 2023, v rámci reformy krizové legislativy, podpoříme kvalitní a funkční spolupráci mezi složkami IZS a obecní policií, se zaměřením na její specifické postavení jako orgánu samosprávy.
 • Zachováme práva legálních držitelů zbraní.
 • Vytvoříme dostatečný finanční a organizační rámec pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů přijetím v roce 2022 nové Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027.
 • Snížíme nadbytečnou byrokracii u PČR (např. nahráváním zákroků a zjednodušením spisové služby).
 • S pomocí nového moderního zákona do konce roku 2023 legislativně přesně vymezíme fungování soukromých bezpečnostních agentur, obdobně jako ve většině států EU.
 • Aktivně se zapojíme do dalšího vyjednávání reformy evropské migrační politiky s tím, že odmítáme řešení migračních krizí politikou povinných kvót.
 • Ve spolupráci s EU a jejími členskými zeměmi navýšíme podporu pro migrační tábory mimo EU a rovněž zemím na hlavních trasách zasažených zvýšenými migračními tlaky posílením programů zahraniční pomoci MV (Pomoc na místě, Medevac) a přípravou a realizací projektů AMIF (Azylový, migrační a integrační fond).
 • Realizací cílených migračních programů budeme pružně reagovat na aktuální situaci na trhu práce či potřeby a zájmy ČR, kdy objem a struktura legální migrace bude stanovena
  s ohledem na integrační možnosti státu.
 • Prosazením nové a přehlednější právní úpravy pobytu cizinců na území ČR a digitalizací pobytové agendy od roku 2025 snížíme administrativní zátěž a zefektivníme a zjednodušíme pobytové řízení.

Sdílejte tento článek přes

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Přemýšlíte o členství a nechce se Vám zjišťovat veškerou právní ochranu a pojištění v komerční roční ceně přesahující 18.000 Kč, které svaz hradí za člena, řadu dalších benefitů a výhod, jež využívá více než 21 tisíc členů? Využijte náš kontaktní formulář.

V případě zájmu o členství stačí odeslat Váš kontakt, na němž Vás svaz osloví, zodpoví dotazy, případně pomůže s přijetím. Odešlete, vyslechněte a rozhodněte se, zda být členem …

Údaje jsou zpracovány jen pro kontaktování za účelem zájmu o členství, poté budou smazány.